สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น Best e-Commerce Website Award 2016 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Bangkok booked.net
+28°C
Follower Us
Share This Page
Page Views
 • Visitor Online
   
 •  15 
  เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00 - 22:00 น. ขณะนี้เป็นเวลา: ปิดทำการ
  นอกเวลาทำการหรือวันหยุด กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง Robot Support หรือ Email: support@siamecohost.com
 • การส่งอีเมล์ด้วย CDONTS component (ASP)

  การส่งอีเมล์ด้วย CDONTS component (ASP)

  ปรับปรุงล่าสุด 10/09/2558 - กรุณาดูหมายเหตุ ด้านล่างด้วยครับ

  1.) สร้างแบบฟอร์ม สำหรับกรอกข้อมูล เพื่อส่งอีเมล์ผ่านหน้าเว็บ ตั้งชื่อไฟล์เป็น formmail.html
  
  	
  <html>
  <head>
  <title>Your Title Here</title>
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF">
  <form method="post" action="sendmailresult.asp">
  <table width="60%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" align="center" bordercolor="#CCCCCC">
  <tr bgcolor="#CCFF00">
  <td colspan="2"><b>Send Mail with CDONTS component</b></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="27%">From</td>
  <td width="73%"><input type="text" name="From"></td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="27%">To</td>
  <td width="73%">
  <input type="text" name="To">
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="27%">CC</td><td width="73%">
  <input type="text" name="CC">
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="27%">Subject</td><td width="73%">
  <input type="text" name="Subject">
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td width="27%">Body</td>
  <td width="73%">
  <textarea name="Body" cols="50" rows="5" style="font-size: 14pt"></textarea>
  </td>
  </tr>
  <tr align="center">
  <td colspan="2">
  <input type="submit" value="Submit">
  </td>
  </tr>
  </table>
  </form>
  </body>
  </html>

  ตัวอย่างการแสดงผลหน้า form2mail.html  2.) สร้าง script ASP เพื่อรับค่า input จาก formmail.html แล้วส่งข้อมูลไปให้ผู้รับตามที่กำหนด โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น sendmailresult.asp
  
  
  <%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
  <HTML>
  <HEAD>
  <META HTTP-EQUIV="Content-Type"
  content="text/html;charset=tis-620">
  <title>Your Title Here</title>
  <%
  Sub Write(strWriteThis)
  'This subroutine just writes out whatever is
  'passed to it.
  response.write(strWriteThis & "<br>")
  end sub
  %>
  </HEAD>
  <BODY>
  <%
  Dim myCDONTSMail
  Dim strFrom
  Dim strTo
  Dim strSubject
  Dim strMessage
  Dim lngImportance
  'The following variable assignments are not required
  'they are just here to make interpretation of the
  'myCDONTSMail.Send line easier. You could put the
  'Request.Form statements in the .Send line to cut down
  'on the amount of code in the file.
  strFrom=request.form("txtFrom")
  strTo=request.form("txtTo")
  strSubject = request.form("txtSubject")
  strBody=request.form("txtMessage")
  lngImportance = request.form("optImportance")
  'The following four lines of code are just here for test
  'purposes to see what variables have been pulled in from the
  'HTM form.
  'Write("strFrom = " & strFrom)
  'Write("strTo = " & strTo)
  'Write("strSubject = " & strSubject)
  'Write("strMessage = " & strBody)
  'Write("Importance = " & lngImportance)
  Set myCDONTSMail = CreateObject("CDONTS.NewMail")
  myCDONTSMail.Send strFrom,strTo,strSubject,strBody,lngImportance
  Set myCDONTSMail = Nothing
  Write "Mail has been sent."
  Write "อีเมล์ถูกส่งออกไปให้ ผู้รับ : " &strTo &" เรียบร้อยแล้วครับ<br>"
  Write "<a href='#' onclick='history.back()'>Back</a>"
  %>
  </BODY>
  </HTML>

  3.) สร้าง Function สำหรับส่งอีเมล์ไปให้ผู้รับตามที่กำหนด โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น sendmail.asp
  
  	
  <%
  Sub SendMail(sFrom,sTo,sCC,sSubject,sBody)
  ' รับค่าที่ส่งจาก Form ได้แก่ From, To, CC, Subject, Body
  Dim sm
  Set sm = Server.CreateObject("CDONTS.Newmail")
  sm.SetLocaleIDs "874" ' กำหนด Code Page ให้แสดงผลภาษาไทย
  sm.MailFormat = 0 ' กำหนดให้ส่งอีเมล์ในรูปแบบ MIME
  sm.BodyFormat = 0 ' กำหนดให้ข้อความในอีเมล์เป็น HTML
  sm.From = sFrom
  sm.To = sTo
  sm.CC = sCC
  sm.Subject = sSubject
  sm.Body = sBody
  sm.Send
  '--------------------------------------------------------------------
  ' การส่งอีเมล์อีกวิธีหนึ่ง
  ' sm.Send(sFrom,sTo,sCC,sSubject,sBody)
  '--------------------------------------------------------------------
  Set sm = Nothing
  End Sub
  %>

  3) ท่านสามารถ Download ASP Script ทั้ง 3 ไฟล์นี้ได้ โดย คลิกตรงนี้
  หรือ Save เก็บไว้ใน Google Drive ของคุณ   


  4.) Upload ทั้ง 3 ไฟล์ ขึ้นไปไว้บน Server

  5.) ทดสอบการใช้งานโดยเปิดหน้า http://www.yourdomain.com/formmail.asp กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง แล้วคลิกปุ่ม "Submit"

  6.) เข้าไปเช็ค inbox ของอีเมล์ผู้รับ ว่าได้รับอีเมล์หรือไม่ อย่าลืมตรวจสอบใน Junk box หรือ ถังขยะด้วย

  หมายเหตุ

  เนื่องจาก Mail Server มีระบบป้องการ SPAM ดังนั้นกรุณาตั้งค่าการ รับ-ส่ง อีเมล์ใน Script ของท่านดังต่อไปนี้
  1. การรับอีเมล์จากหน้าแบบฟอร์มในเว็บไซต์ (Form Mail) ตรงอีเมล์ผู้รับ (To:) ต้องเป็นอีเมล์ @yourdomain.com เท่านั้น
  2. การส่งอีเมล์ไปถึงผู้รับปลายทาง ตรงอีเมล์ของผู้ส่ง (From:) ต้องเป็นอีเมล์ @yourdomain.com เท่านั้น  ไม่สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่แต่ต้องแสดงแหล่งที่มา  Thai e-Commerce Association
  SME Registered
  TrustedSite
  Google Safe Browsing


  Site Map
  Main Menu

  หน้าแรก
  เกี่ยวกับเรา
  คำนิยมจากลูกค้าที่ใช้บริการ
  ดูคำอธิบายบริการแต่ละประเภท
  สาธิตขั้นตอนสมัครใช้บริการ
  ตัวช่วยในการเลือกสินค้า/บริการ
  ขอใบเสนอราคา

  วิธีชำระค่าบริการ
  แจ้งยืนยันการโอนเงิน
  ดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน
  ประวัติสั่งซื้อ/วันครบกำหนดชำระ

  ข้อตกลงการใช้บริการ
  นโยบายความเป็นส่วนตัว
  การรับประกันความพึงพอใจ
  หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์
  FAQ รวมคำถามที่พบบ่อย
   ติดต่อสอบถาม

  Siamecohost's Blog
  Product & Service

  Windows Hosting Starter
  Windows Hosting MaxValue Basic
  Windows Hosting MaxValue Plus
  Windows Cloud Hosting (Malaysia)

  Linux Hosting Starter
  Linux Hosting Max Value
  WordPress Cloud Hosting (SG)
  Linux Cloud Hosting (Malaysia)

  Business Email Economy
  Business Email Standard
  Business Email Premium
  Private IP Email Hosting
  Cloud Email Standard (US)
  Cloud Email Enterprise (US)
  SpamExperts Spam Filtering

  Windows VPS SAS (Thailand)
  Windows VPS SSD (Malaysia)
  Linux VPS SAS (Thailand)
  Linux VPS SSD (Malaysia)
  Cloud VPS SSD (Thailand)

  Dedicated Server (Thailand)
  Dedicated Server (Malaysia)

  Co-Location (Thailand)
  Domain Name Service

  รายละเอียด/ราคา/จด/ต่ออายุ/โอนย้าย
  เช็คชื่อโดเมน ภาษาอังกฤษ
  เช็คชื่อโดเมน ภาษาไทย
  เช็คชื่อโดเมนทีละหลายชื่อ
  ดูวันที่โดเมนเนมหมดอายุ
  ตรวจสอบชื่อผู้ให้บริการโดเมนเนม
  ตรวจสอบอายุโดเมนเนม
  ดูข้อมูลโดเมน Whois
  คำอธิบายสถานะโดเมน
  วงจรชีวิตโดเมนเนม
  ขั้นตอนการโอนย้ายโดเมน
  ขั้นตอนการโอนย้ายเว็บไซต์
  วิธีแก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
  การยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน
  แก้ปัญหาโดเมนถูกระงับการใช้งาน

  Misc. Service

  SSL Certificate (For Website)
  Digital Certificate (For Email)
  TrustedSite Certifications
  cWatch Website Security
  Sitelock Website Security
  CodeGuard Cloud Backup
  Radio Online (Streaming Server)
  TV Online (Streaming Server)
  SMEShop Package (e-Commerce)
  Website Builder Package
  Support Center

  ศูนย์ช่วยเหลือและบริการ
  คู่มือการใช้งาน Email เบื้องต้น
  คู่มือการใช้งาน Windows+Plesk
  คู่มือการใช้งาน Linux+DirectAdmin
  คู่มือการใช้งาน Private Cloud Hosting
   แจ้งปัญหาการใช้งาน

  Misc & Free Service

  แหล่งรวมความรู้เพื่อคนทำเว็บ
  ฟรี Widgets ตกแต่งหน้าเว็บ
  Free Counter สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  SSL Certificate Tools
  ตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
  Network Tools (เช็คระบบเน็ตเวิร์ค)
  Email Tools (ตรวจสอบปัญหาอีเมล์)
  ตรวจสอบสถานะของ Server
  ตาราง Backup ข้อมูลรายสัปดาห์
  ดาวน์โหลด ฟรี! SMEShop Script
  ฟรี บริการย่อลิงค์ให้สั้นลง
  ฟรี ระบบแบบฟอร์มออนไลน์
  ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ผ่านอีเมล์
  Dropbox ฟรีพื้นที่เก็บไฟล์บนคลาวด์
  บันทึก นัดหมาย การประชุม
  บริการ Payment Gateway

 • Affiliates Partner Program

  Follow Us เว็บไซต์ของฉันอยู่ Server ไหน Free Auto Backlink For SEO

  This website made with Best view with modern web browser. Best View A design css menu by booNavigation jQuery plugin