SMEShop Update News

Last Update: 18/07/2020 กรุณากด Ctrl+F5 1 ครั้ง เพื่ออัพเดทข้อมูลและรูปภาพ


มีอะไรใหม่บ้างใน SMEShop 3.05Download update-3.05.zip (Download SMEShop 3.05 เฉพาะไฟล์ที่มีการอัพเดท)

ตั้งค่าการจัดส่งสินค้า


มุมมองในแบบฟอร์มสั่งซื้อ

มีอะไรใหม่บ้างใน SMEShop 3.09

SMEShop Version 3.09

ระบบหลังร้าน
- ปรับเมนู ตั้งค่ากำหนดขั้นสูง config.php ร้านค้าสามารถเลือกรูปแบบการแสดงรายการสินค้า ได้

Option - สำหรับท่านที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงรายการสินค้า (ดูตัวอย่างด้านล่าง)

แก้ไข config.php โดย Copy ข้อความด้านล่างนี้ไปใส่ไว้ในไฟล์ config.php สามารถแก้ไข config.php ที่เมนู ตั้งค่ากำหนดขั้นสูง ในระบบหลังร้าน โดย Copy ไปวางตำแหน่งใดก็ได้ แต่ต้องวางไว้ก่อนเครื่องหมาย ?>

/* ******************************************************/ //รูปแบบการแสดงรายการสินค้า
$showtype = "0"; // ค่า Default = 0
// 0 = แบบปกติ (แสดง รูปภาพสินค้า, ชื่อสินค้า, รหัส, แผนก, ราคาปกติ, ราคาพิเศษ, สต๊อก, ขายแล้ว, ปุ่มหยิบใส่ตะกร้า, ปุ่มเก็บเป็นสินค้าที่ชอบ, ปุ่มเปรียบเทียบสินค้า )
// 1 = แบบย่อ-1 (แสดงเฉพาะ รูปภาพสินค้า, ชื่อสินค้า, ราคาปกติ, ราคาพิเศษ, สต๊อก, ขายแล้ว, ปุ่มหยิบใส่ตะกร้า)
// 2 = แบบย่อ-2 (แสดงเฉพาะ รูปภาพสินค้า, ชื่อสินค้า, ราคาปกติ, ราคาพิเศษ, ปุ่มหยิบใส่ตะกร้า)
// 3 = แบบย่อ-3 (แสดงเฉพาะ รูปภาพสินค้า, ชื่อสินค้า, ราคาปกติ, ราคาพิเศษ)
/* ******************************************************/

ระบบหน้าร้าน
- ปรับปรุง หน้าแสดงรายการสินค้า ตามที่ร้านค้ากำหนด (แบบย่อ หรือ แบบปกติ)
- ปรับปรุง ระบบสมาชิก เมื่อสมัครสมาชิกแล้วสามารถ Login ได้เลย
- สมาชิกที่คลิกยืนยันในอีเมล์จะได้รับเครื่องหมาย Verify Account
- สมาชิกที่ทางร้าน ปรับสถานะให้เป็น Active จะได้รับเครื่องหมาย Verify Account
- สมาชิกที่ Login ด้วย Facebook, Google จะได้รับเครื่องหมาย Verify Account โดยอัตโนมัติ

ไฟล์ที่มีการแก้ไขปรับปรุง
- function.php
- view-products.php
- catalog.php
- member.php
- facebook-check.php
- google-check.php
- /css/css.css

Download update-3.09.zip (Download SMEShop 3.09 เฉพาะไฟล์ที่มีการอัพเดท)

แสดงรายการสินค้าแบบปกติ - $showtype = "0";
(แสดง รูปภาพสินค้า, ชื่อสินค้า, รหัส, แผนก, ราคาปกติ, ราคาพิเศษ, สต๊อก, ขายแล้ว, ปุ่มหยิบใส่ตะกร้า, ปุ่มดูรายละเอียด, ปุ่มเก็บเป็นสินค้าที่ชอบ, ปุ่มเปรียบเทียบสินค้า )แสดงรายการสินค้าแบบย่อ 1 - $showtype = "1";
(แสดงเฉพาะ รูปภาพสินค้า, ชื่อสินค้า, ราคาปกติ, ราคาพิเศษ, สต๊อก, ขายแล้ว, ปุ่มหยิบใส่ตะกร้า)แสดงรายการสินค้าแบบย่อ 2 - $showtype = "2";
(แสดงเฉพาะ รูปภาพสินค้า, ชื่อสินค้า, ราคาปกติ, ราคาพิเศษ, ปุ่มหยิบใส่ตะกร้า)แสดงรายการสินค้าแบบย่อ 3 - $showtype = "3";
(แสดงเฉพาะ รูปภาพสินค้า, ชื่อสินค้า, ราคาปกติ, ราคาพิเศษ)ตัวอย่างกล่อง Welcome ที่เมนูด้านซ้ายมือของร้านค้า


สมาชิกที่ Login ด้วย Facebook, Google จะได้รับเครื่องหมาย Verify Account โดยอัตโนมัติมีอะไรใหม่บ้างใน SMEShop 3.10Download update-3.10.zip (Download SMEShop 3.10 เฉพาะไฟล์ที่มีการอัพเดท)

ตั้งค่ากำหนดพื้นฐาน -- โปรโมชั่น/ส่วนลด


(มุมมองของลูกค้า/สมาชิก) ระบบจะแสดง % ส่วนลด และ รหัสคูปอง ตามระดับ (Level) ของลูกค้า/สมาชิก


(มุมมองของลูกค้า/สมาชิก) ในขั้นตอนการสั่งซื้อ หากลูกค้า/สมาชิกกรอกรหัสคูปองส่วนลดมีอะไรใหม่บ้างใน SMEShop 3.11Download update-3.11.zip (Download SMEShop 3.11 เฉพาะไฟล์ที่มีการอัพเดท ล่าสุด 26/06/2020 20.20 น.)

ตัวอย่างหน้าแสดงรายการสินค้า เมื่อ Mouse Over กรอบจะเป็นสีแดงพร้อมแสดงข้อความ ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ xxx บาท
มีอะไรใหม่บ้างใน SMEShop 3.12

SMEShop Version 3.12

ระบบหลังร้าน
- ปรับเมนู ตั้งค่ากำหนดขั้นสูง config.php ร้านค้าสามารถกำหนดขนาดควาามกว้างของหน้าร้านได้ตามต้องการ

Option - สำหรับท่านที่ต้องการปรับเปลี่ยนขนาดความกว้างของหน้าร้าน (ดูตัวอย่างด้านล่าง)

แก้ไข config.php โดย Copy ข้อความด้านล่างนี้ไปใส่ไว้ในไฟล์ config.php สามารถแก้ไข config.php ที่เมนู ตั้งค่ากำหนดขั้นสูง ในระบบหลังร้าน โดย Copy ไปวางตำแหน่งใดก็ได้ แต่ต้องวางไว้ก่อนเครื่องหมาย ?>

/*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */
//ความกว้างของเว็บเพจ ค่า Default = 1000px (แสดงสินค้า 3-4 รายการ/แถว) หากต้องการแบบหน้าจอกว้างให้ตั้งค่า 1270px (แสดงสินค้า 4-5 รายการ/แถว)
$Spagewidth = "1270";
$bannerwidth= ($Spagewidth-221);

//ขนาดกว้างของรูปภาพสินค้าที่หน้ารายการสินค้า
$thumbwidth = "160"; //Max Width = 180px

//(ค่าตัวแปร $slideHeight, $slideHeight และ $productsperrow เป็นตัวแปรใหม่ ต้องใส่ไว้ในไฟล์ config.php ด้วย หากต้องการปรับขนาดความกว้างภาพสไลด์)
//ความกว้างของภาพสไลด์หน้าแรก ค่า Default = 756px (สำหรับความกว้างของเว็บเพจ 1000px) หรือ 1027px (สำหรับความกว้างของเว็บเพจ 1270px)
$slideWidth = "1027";

//ความสูงของภาพสไลด์หน้าแรก ค่า Default = 178px (สำหรับความกว้างของเว็บเพจ 1000px) หรือ 239px (สำหรับความกว้างของเว็บเพจ 1270px)
$slideHeight = "239";

//จำนวนสินค้าที่จะแสดงต่อ 1 แถว 3 หรือ 4 (สำหรับความกว้างของเว็บเพจ 1000px) , 4 หรือ 5 (สำหรับความกว้างของเว็บเพจ 1270px)
$productsperrow = "5";
/*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */

หมายเหตุ: ค่าตัวแปร $Spagewidth และ $thumbwidth นี้ มีอยู่แล้วในไฟล์ config.php ทุก Version

ระบบหน้าร้าน
- ปรับปรุง การแสดงผลหน้าร้าน ตามขนาดความกว้างที่ร้านค้ากำหนด (1000 px หรือ 1270 px)
- ลูกค้าสามารถคลิกปุ่ม ซ่อน/แสดง หน้าต่าง ShopCart (มุมบนด้านขวามือ) ได้ตามต้องการ
- ลูกค้าสามารถเลือกแสดง จำนวนสินค้า (10,20,30,40,50) รายการ/หน้า ได้

ไฟล์ที่มีการแก้ไขปรับปรุง (เพื่อรองรับความกว้างของเว็บขนาด 1270 px)
- function.php
- view-products.php
- catalog.php
- index.php
- search.php
- wishlist.php
- recently-view.php
- css/css.css

หมายเหตุ:
1. ไฟล์ config.php ไม่มีให้ Download ต้องแก้ไขจากไฟล์เดิมที่มีอยู่ โดยเข้าเมนู ตั้งค่ากำหนดขั้นสูง ในระบบหลังร้าน หรือ Download จาก Server ลงมาแก้ไข
2. หากไม่มีการตั้งค่า $Spagewidth และ $productsperrow ใน config.php ระบบจะแสดงหน้าร้านขนาดมาตรฐาน 1000 px + สินค้า 3 รายการ/แถว
3. หากกำหนดความกว้างของร้านค้าเป็น 1270 px แนะนำให้ท่านทำการ Upload ภาพสไลด์หน้าแรก ใหม่ โดยปรับขนาดของภาพสไลด์ทุกภาพ เป็น 1027x239 (เข้าไปลบภาพสไลด์หน้าแรกเดิม ที่เมนู แกลเลอรี่ภาพสไลด์ ก่อน จากนั้นจึง Upload ภาพใหม่)
4. หากกำหนดความกว้างของร้านค้าเป็น 1270 px แนะนำให้ท่านทำการ Upload รูป Banner ด้านบน ใหม่ โดยปรับขนาดของภาพเป็น 1044x102 (เข้าไป Upload รูป Banner ด้านบน ใหม่ ในเมนู ตั้งค่ากำหนดพื้นฐาน -- ข้อมูลเว็บไซต์)

Download update-3.12.zip (Download SMEShop 3.12 เฉพาะไฟล์ที่มีการอัพเดท)

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ (Default) ขนาด 1000 px + แสดงสินค้า 3 รายการ/แถว (ลูกค้าสามารถเลือกดูได้มากสุด 4 รายการ/แถว
$Spagewidth = 1000, $productsperrow = 3, $thumbwidth = 160

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ (Option) ขนาด 1000 px + แสดงสินค้า 4 รายการ/แถว (ลูกค้าสามารถเลือกดูได้มากสุด 4 รายการ/แถว)
$Spagewidth = 1000, $productsperrow = 4, $thumbwidth = 160

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ (Option) ขนาด 1270 px + แสดงสินค้า 4 รายการ/แถว (ลูกค้าสามารถเลือกดูได้มากสุด 5 รายการ/แถว)
$Spagewidth = 1270, $productsperrow = 4, $thumbwidth = 160

ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ (Option) ขนาด 1270 px + แสดงสินค้า 5 รายการ/แถว (ลูกค้าสามารถเลือกดูได้มากสุด 5 รายการ/แถว)
$Spagewidth = 1270, $productsperrow = 5, $thumbwidth = 160

ตัวอย่างหน้าแสดงรายการสินค้า เมื่อลูกค้าคลิกเลือก แสดง 1 รายการ/แถว
มีอะไรใหม่บ้างใน SMEShop 3.13Download update-3.13.zip (Download SMEShop 3.13 เฉพาะไฟล์ที่มีการอัพเดท)

ตัวอย่าง ปุ่มเลือกขนาดความกว้างของหน้าร้านตัวอย่าง หน้าหลังร้านปรับความกว้างเป็น 1270 px
มีอะไรใหม่บ้างใน SMEShop 3.14ตัวอย่าง ใบสั่งซื้อ (สรุปรายการสั่งซื้อ) เมื่อลูกค้าคลิกปุ่มสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วตัวอย่าง ใบสั่งซื้อใหม่ (เมนูรายการสั่งซื้อ-ระบบหลังร้าน และ เมนูประวัติการสั่งซื้อ-พื้นที่สมาชิก)
ใบสั่งซื้อใหม่ (ใบสั่งซื้อที่เกิดหลังจาก Update เป็น Version 3.14 เรียบร้อยแล้ว) จะแสดงรายละเอียด ส่วนลด/ค่าจัดส่ง/ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต-PayPalตัวอย่าง ใบสั่งซื้อเก่า (เมนูรายการสั่งซื้อ-ระบบหลังร้าน และ เมนูประวัติการสั่งซื้อ-พื้นที่สมาชิก)
ใบสั่งซื้อเก่า (ใบสั่งซื้อที่เกิดก่อนการ Update เป็น Version 3.14) จะแสดงเฉพาะยอดรวมค่าสินค้า และ ยอดรวมที่ต้องชำระเท่านั้น
หากต้องการดูรายละเอียด ส่วนลด/ค่าจัดส่ง/ค่าธรรมเนียมฯ เพิ่มเติม สามารถ คลิกเพื่อดูรายละเอียดด้านล่างเมื่อ คลิกเพื่อดูรายละเอียดด้านล่าง ระบบจะแสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อเพิ่มเติมที่ด้านล่างของแบบฟอร์มใบสั่งซื้อตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินใหม่ (เมนูใบเสร็จรับเงิน-ระบบหลังร้าน และ เมนูใบเสร็จรับเงิน-พื้นที่สมาชิก)
ใบเสร็จรับเงินใหม่ (ใบเสร็จรับเงินที่เกิดหลังจาก Update เป็น Version 3.14 เรียบร้อยแล้ว) จะแสดงรายละเอียด ส่วนลด/ค่าจัดส่ง/ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต-PayPalตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินเก่า (เมนูใบเสร็จรับเงิน-ระบบหลังร้าน และ เมนูใบเสร็จรับเงิน-พื้นที่สมาชิก)
ใบเสร็จรับเงินเก่า (ใบเสร็จรับเงินที่เกิดก่อนการ Update เป็น Version 3.14) จะแสดงเฉพาะยอดรวมค่าสินค้า และ ยอดรวมที่ต้องชำระเท่านั้นตัวอย่าง หน้าแก้ไขใบสั่งซื้อ (เมนูรายการสั่งซื้อ-ดูใบสั่งซื้อ-ระบบหลังร้าน จะมีปุ่มแก้ไข)เมื่อคลิกปุ่ม แก้ไข จะพบหน้าแบบฟอร์มแก้ไขใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อเก่าจะมีเพียงแค่ ยอดรวมค่าสินค้า และ ยอดรวมที่ต้องชำระ เท่านั้น
เพราะ Version ก่อนหน้า 3.14 ไม่มีการเก็บข้อมูล ส่วนลด/ค่าจัดส่ง/ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต-PayPal ไว้ในฐานข้อมูลท่านสามารถคลิกปุ่ม ซ่อน/แสดง รายละเอียดใบสั่งซื้อ เพื่อดู ส่วนลด/ค่าจัดส่ง/ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต-PayPal
ข้อมูลส่วนนี้มีตั้งแต่ Version 2.02 แต่ถูกจัดเก็บไว้เป็น mediumtext ใน Table smeweb_orders field orderinfoท่านสามารถนำข้อมูล ส่วนลด/ค่าจัดส่ง/ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต-PayPal จากรายละเอียดนี้ ไปกรอกในแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ หลังปรับปรุงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูลใบเสร็จรับเงินก็จะอัพเดทให้ด้วย)Bug fixed แก้ไข Error “Cannot redeclare class” in PHPMailer เมื่อลูกค้าคลิกสมัครสมาชิก ในขั้นตอนการสั่งซื้อ


มีอะไรใหม่บ้างใน SMEShop 3.15Download update-3.15.zip (Download SMEShop 3.15 เฉพาะไฟล์ที่มีการอัพเดท)

หน้าจัดการสินค้า เพิ่มปุ่ม Upload VDO แนะนำ/สาธิตสินค้าหน้าแสดงรายการสินค้า หากสินค้าชิ้นไหนมี VDO สาธิต จะแสดงสัญญลักษณ์ บนภาพสินค้าหน้าแสดงรายละเอียดสินค้า แสดง VDO แนะนำ/สาธิตสินค้าหน้าแสดงรายการสินค้า แก้ไขการจัดเรียงลำดับตามราคา (มากไปน้อย, น้อยไปมาก) โดยใช้ราคา Sale แทน Price
มีอะไรใหม่บ้างใน SMEShop 3.16Download update-3.16.zip (Download SMEShop 3.16 เฉพาะไฟล์ที่มีการอัพเดท)

หน้าจัดการสินค้า เพิ่มปุ่ม Link VDO จาก YouTube (เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บไฟล์ VDO)ปรับปรุงหน้าแสดงรายละเอียดสินค้า (Product Info)
มีอะไรใหม่บ้างใน SMEShop 3.17 (Update 29/08/2020)Download update-3.17.zip (Download SMEShop 3.17 เฉพาะไฟล์ที่มีการอัพเดท - 29/08/2020)

Download update-3.17-bug-fixed.zip (สำหรับท่านที่ Download update-3.17.zip ก่อนวันที่ 29/08/2020 มีการแก้ไขไฟล์ catalog.php ครับ)

ปรับปรุงหน้าแสดงรายละเอียดสินค้า ลบปุ่ม Share to Google+, เพิ่มปุ่ม Share to LINE , เพิ่มปุ่ม Copy linkปรับปรุงการแสดง VDO แนะนำ/สาธิต สินค้า หน้ารายละเอียดสินค้า (รองรับ Edge, Chrome, Opera, FireFox, Brave)แจ้งเตือน Browser Safari ไม่รองรับการแสดง VDO ที่ Uploadแจ้งเตือน Browser Safari ไม่รองรับ VDO ที่ลิงค์มาจาก YouTubeปรับปรุงการแสดงภาพตัวอย่างสินค้า เมื่อชี้เมาส์บนรูปภาพจะแสดงภาพใหญ่ในกรอบสีแดงด้านบนแทนการ popupเพิ่มปุ่มขอใบเสนอราคาในหน้ารายละเอียดสินค้าหน้าแบบฟอร์มติดต่อ/ขอใบเสนอราคาปรับปรุงหน้าติดต่อเรา

มีอะไรใหม่บ้างใน SMEShop 3.21 (Update 14/11/2021)

PaySolutions Signup

Download update-3.21.zip (Download SMEShop 3.21 เฉพาะไฟล์ที่มีการอัพเดท)

ปรับปรุงระบบหลังร้าน เพิ่มระบบรับชำระเงินผ่าน PaySolutionsปรับปรุงหน้าร้าน เมนูวิธีการชำระเงินปรับปรุงหน้าร้าน หน้าแบบฟอร์มชำระเงินผ่าน PaySolutions
ข้้นตอนการ Upgrade Version

1. Backup ไฟล์เก่า - Download ไฟล์ .php จากโฮสต์มาเก็บไว้ก่อน โดยเฉพาะไฟล์ ดังต่อไปนี้

ไฟล์ที่ต้อง Backup ก่อน Upgrade
- config.php, config-backup.php
- toplink.php
- category.php
- subcategory.php
- shipping.php
- payment.php
- slidetitle.php

2. Download SMEShop Version ล่าสุด (หรือ Download เฉพาะไฟล์ที่มีการแก้ไขในแต่ละ Version ต้อง Upgrade เรียงลำตับตามหมายเลข Version
3. แตกไฟล์ออก copy เอาแต่เฉพาะไฟล์ *.php, folder js, folder css เท่านั้น
4. Upload ไฟล์ (ข้อ 3) ขึ้นไปทับบนโฮสต์
5. Upload ไฟล์ที่ Backup เก็บไว้ (ข้อ 1) ขึ้นไปทับไฟล์บนโฮสต์
6. ทำการแก้ไข Table ใน phpmyadmin

ปรับโครงสร้าง Database ตามนี้ โดยเข้าไปจัดการแก้ไข/เพิ่ม Field ใน phpmyadmin

Database v.2.03 --> v.3.01
- table smeweb_user เปลี่ยนชื่อ gateway2 เป็น fblogin decimal(1,0) NOT NULL default '0'
- table smeweb_user เปลี่ยนชื่อ paysbuy เป็น fbappid varchar(50) NOT NULL default '-'
- table smeweb_user เปลี่ยนชื่อ treeview เป็น paypalcharge varchar(5) NOT NULL default '0'
- table smeweb_orders แก้ไข orderno int(10)
- table smeweb_payconfirm แก้ไข orderno varchar(10)
- table smeweb_member แก้ไข avatar varchar(250) NOT NULL default '-'
- table smeweb_member เพิ่ม facebook_id varchar(50) NOT NULL default '-'

Database v.3.01 --> v.3.02
- table smeweb_user เพิ่ม gglogin decimal(1,0) NOT NULL default '0'
- table smeweb_user เพิ่ม ggappid varchar(100)
- table smeweb_member เพิ่ม google_id varchar(50) NOT NULL default '-'

Database v.3.02 --> v.3.03
- table smeweb_product เพิ่ม salelog int(10) NOT NULL default '0'

Database v.3.03 --> v.3.04
- table smeweb_member เพิ่ม user_last_login datetime

Database v.3.09 --> v.3.10
- table smeweb_member เพิ่ม wishlist varchar(250) after user_last_login
- table smeweb_member เพิ่ม recentlyview varchar(250) after wishlist

Database V.3.13 --> v.3.14
- table smeweb_orders เปลี่ยน totalprice จาก int (10) เป็น varchar (10)
- table Smewweb_orders เพิ่ม sum product_price varchar (5) NOT NULL default '0'
- table Smewweb_orders เพิ่ม disc perc varchar (5) NOT NULL default '0'
- table Smeweb_orders เพิ่ม disc amt varchar (10) NOT NULL default '0'
- table Smeweb_orders เพิ่ม shipping_price varchar (10) NOT NULL default '0'
- table smeweb_orders เพิ่ม paypal_perc varchar (5) NOT NULL default '0'
- table Smeweb_orders เพิ่ม paypal_amt varchar (10) NOT NULL default '0'

Database v.3.14 --> v.3.15
- table smeweb_catalog เพิ่ม vdo_file varchar (50)

Database v.3.15 --> v.3.16
- table smeweb_catalog เพิ่ม vdo_link varchar (50)

Database v.3.16 --> v.3.17
- ไม่มีการแก้ไข Database

Database v.3.17 --> v.3.18
- ไม่มีการแก้ไข Database

Database v.3.18 --> v.3.19
- table smeweb_payconfirm แก้ไข orderno varchar(10)

Database V.3.20 --> v.3.21
- table smeweb_user เพิ่ม gateway2 decimal(1,0) NOT NULL default '0'
- tabel smeweb_user เพิ่ม paysolutions varchar(50) NOT NULL default '-'
- table smeweb_user เพิ่ม paysolutionscharge varchar(5) NOT NULL


ผู้พัฒนา ได้ทุ่มเททั้งเวลา แรงใจ แรงกาย เพื่อให้ SMEShop เป็นระบบร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูปที่สมบูรณ์แบบมากท ี่สุด
หากท่านเห็นว่าดีและมีประโยชน์ โปรดให้การสนับสนุน ด้วยการเป็น Donator หรือ Sponsor ด้วยนะครับ
กลับไปที่หน้าหลัก SMEShop Free