สมัครสมาชิก SMEShopWindows Server
Linux Server
ไม่ทราบ


PayPal
PaySolutions
Omise
อื่น ๆ


General Member (สมาชิกทั่วไป ฟรี)
Donator Member (บริจาคตามจิตศรัทธา)
Sponsor Member (1,500 บาท ตลอดชีพ)