ส่งไฟล์ให้คนอื่นดาวน์โหลดง่าย ๆ ผ่าน Smash ใช้งานฟรี

ตัดปัญหาเรื่องการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ผ่านอีเมล์ โดยการส่งเป็นลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์ไปในอีเมล์แทน


1. เข้าไปที่เว็บไซต์

fromsmash.com

2. เมื่อเข้าไปครั้งแรกจะพบหน้าจอนี้ ให้คลิกปุ่ม Send files*3. คลิกปุ่ม Accept All Cookies4. คลิกเลือก Click or drop your files here เลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง5. หลังจากเลือกไฟล์แล้ว จะพบแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียด6. หากต้องการตั้ง วันที่หมดอายุ และ รหัสผ่าน ของไฟล์ ให้คลิกที่ปุ่มรูปฟันเฟือง7. ตั้งค่า วันหมดอายุ Expiration และ รหัสผ่าน Password ตามที่ต้องการ จากนั้งคลิกปุ่ม Done8. ตั้งค่า คลิกปุ่ม Link