สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม

22 ก.ค. เว็บไซต์นี้ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น Best e-Commerce Website Award 2016 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Today Date
 
Current Time
 
Weather
Chat With Us
Follow Us
 •  6.5K
 •  3.1K
 •  650
  Add Friend
  Share This Page
  Page Views
 •  
  Online
    
 •  2  
 • Privacy & Policy - นโยบายความเป็นส่วนตัว

  มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

  1. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน
  2. มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม รวบรวมและเก็บรักษาไว้
  4. ข้อมูลทั่วไปที่ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม รวบรวมและเก็บรักษาไว้
  5. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอก
  6. ติดต่อเรา
  I. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

  สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน และ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม เข้าใจดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ดังนั้นข้อมูลของท่านที่ทาง สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ได้รับนั้น โดยหลักการ แล้วจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านเท่านั้น และ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มี การนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

  II. มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป

  สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม เข้มงวดกับระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่าน โดยมิได้รับอนุญาต นอกเหนือไปจาก กระบวนการเข้ารหัสการใช้งาน สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ทางอินเตอร์เน็ตตามปกติแล้ว ทาง สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ไม่มีนโยบายติดต่อไปยังท่าน เพื่อสอบถาม Username หรือ Password หากท่านพบการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้งมาที่หมายเลข โทรศัพท์ 099-809-1752 (TrueMove), 094-919-7015 (Dtac) ท่านควรที่จะเก็บ Username และ Password ของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด อย่าเขียนหรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อบุคคลใด เพื่อเป็นความมั่นใจว่า ท่านจะทราบข้อมูลนี้เพียงคนเดียวเท่านั้น สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม จึงไม่มีนโยบายในการสอบถามรหัสผ่านของท่าน หากท่าน สงสัยว่า Username และหรือ Password ของท่านถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม หรือสูญหาย หรือถูกขโมย และมีการทำรายการโดยมิได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ทราบทันที

  มาตรการเสริม

  แม้ว่า สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม จะมีมาตรฐาน เทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัย อย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่าน โดย ปราศจากอำนาจตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบ รักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่าง เด็ดขาดจากการถูก ทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้นท่านจึงควรปฏิบัติตามมาตรการ และวิธีการเสริมดังต่อไปนี้ด้วยคือ

  • ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์
  • ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรม ตรวจสอบไวรัสในเครื่องของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ
  • ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker
  III. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม รวบรวมและเก็บรักษาไว้

  สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจบางประการเท่านั้น สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่จำเป็นซึ่งขึ้นอยู่กับ ประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม จะเก็บรวบรวมรักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ในกรณีที่ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการ หรือโปรโมชั่นพิเศษจาก สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดูแล หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อพัฒนา และปรับปรุงบริการของ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม หรือเพื่อให้ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม เข้าใจความต้องการของท่านได้ดีขึ้น และ สามารถคิดค้นพัฒนาบริการของ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ให้เป็นที่พอใจแก่ท่าน ได้ยิ่งขึ้น

  IV. ข้อมูลทั่วไปที่ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม รวบรวมและเก็บรักษาไว้

  ในบางกรณี ทาง สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม อาจจะมีการเก็บข้อมูลทั่วไป (ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล) เช่น ประเภทของโปรแกรมเว็บเบาส์เซอร์ที่ท่านใช้งาน, ระบบปฎิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน, ชื่อโดเมนเนม หมายเลข IP หรือ ชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น และโดยหลักการเดียวกันกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทาง สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม จะไม่จำหน่าย จ่ายแจก ข้อมูลทั่วไปของท่าน ให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด

  V. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอก

  เว็บไซต์ของ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม มีการเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์อื่น ซึ่งเราไม่มีอำนาจในการควบคุมจัดการ ดังนั้นจึงไม่รับผิดชอบต่อมาตรการรักษาความเป็นส่วนตัว เนื้อหา หรืออื่นใดในเว็บที่ท่านเชื่อมโยงออกไปจากเว็บของเรา สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ขอแนะนำให้ท่านพิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เพื่อท่านจะทราบแนวทางการเก็บข้อมูล การทำไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน

  VI. ติดต่อเรา

  หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อความการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ แนวทางการปฏิบัติของเว็บ หรือความตกลงที่มีไว้กับทางเว็บ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ :

  สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม - SiamEcoHost.Com
  เลขที่ 24/1 หมู่ 1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์ 099-809-1752 (TrueMove), 094-919-7015 (Dtac)

  เว็บไซต์นี้มีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ SSL Certificates - ท่านสามารถเข้าผ่านทาง https://www.siamecohost.com
  SME Registered
    ScanVerify.com Trust Seal   AVG Site Safe
    ยินดีรับบัตรเครดิต  


  สำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจฯ
  D5812M00001668
  เว็บไซต์นี้ ปลอดภัย
  จาก Virus & Malware
  Website Safety & Review
  By AVGThreat Labs
  หลากหลายช่องทาง
  ในการชำระค่าบริการ
  หมายเลขทะเบียนพาณิชย์


  Site Map
  Main Menu

 • หน้าแรก

 • เกี่ยวกับเรา

 • สาธิตขั้นตอนสมัครใช้บริการ

  สมัครใช้บริการ
  ขอใบเสนอราคา VPS/Dedicated/Colo
 • วิธีชำระค่าบริการ

 • แจ้งยืนยันการโอนเงิน

 • ดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน

 • ประวัติสั่งซื้อ/วันครบกำหนดชำระ

  ข้อตกลงการใช้บริการ
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • การรับประกันความพึงพอใจ

 • หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์

 • FAQ รวมคำถามที่พบบ่อย

 • ติดต่อสอบถาม
  Product & Service

 • Windows Hosting Starter

 • Windows Hosting Max Value

 • Windows Hostign Reseller

 • Linux Hosting Starter

 • Linux Hosting Max Value

 • Linux Hosting Reseller

 • Business Email

 • Virtual Private Server (VPS)

 • Dedicated Server (ให้เช่าใช้เครื่อง)

 • Co-Location (รับฝากวางเครื่อง)

 • SSL-Certificate (ราคาพิเศษ+ติดตั้งฟรี)

 • Radio Online (สถานีวิทยุออนไลน์)

 • TV Online (สถานีทีวีออนไลน์)

 • SMEShop (ร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป)

 • Cloud Email Hosting

 • Private Cloud Hosting

  Domain Name Service

  รายละเอียด/ราคา/จด/ต่ออายุ/โอนย้าย
  เช็คชื่อโดเมน ภาษาอังกฤษ
  เช็คชื่อโดเมน ภาษาไทย
  เช็คชื่อโดเมนทีละหลายชื่อ
  ดูวันที่โดเมนเนมหมดอายุ
  ตรวจสอบชื่อผู้ให้บริการโดเมนเนม
  ตรวจสอบอายุโดเมนเนม
  ดูข้อมูลโดเมน Whois

  คำอธิบายสถานะโดเมน
  วงจรชีวิตโดเมนเนม
  ขั้นตอนการโอนย้ายโดเมน
  ขั้นตอนการโอนย้ายเว็บไซต์
  วิธีแก้ไขข้อมูลโดเมนเนม

  การยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน
  แก้ปัญหาโดเมนถูกระงับการใช้งาน
  Support Center

 • ศูนย์ช่วยเหลือและบริการ

 • คู่มือการใช้งาน Email เบื้องต้น

 • คู่มือการใช้งาน Windows+Plesk

 • คู่มือการใช้งาน Linux+DirectAdmin

 • คู่มือการใช้งาน Private Cloud Hosting

 • แจ้งปัญหาการใช้งาน

  Misc & Free Service

 • แหล่งรวมความรู้เพื่อคนทำเว็บ

 • ฟรี Widgets ตกแต่งหน้าเว็บ

 • Free Counter สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 • Search Engine Optimized Tools

 • ตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต

 • Network Tools (เช็คระบบเน็ตเวิร์ค)

 • Email Tools (ตรวจสอบปัญหาอีเมล์)

 • ตรวจสอบสถานะของ Server

 • ตาราง Backup ข้อมูลรายสัปดาห์

 • Affiliates Partner Program

  Follow Us LINE เว็บไซต์ของฉันอยู่ Server ไหน Free Auto Backlink For SEO

  Google Custom Site Search


  กรอกคำที่ต้องการค้นหาแล้วคลิกปุ่ม Go!
  Hosting Control Panel Shortcut


  กรอกชื่อโดเมนเนมของท่านแล้วคลิกปุ่ม Go!
  Webbase Email Shortcut


  กรอกชื่อโดเมนเนมของท่านแล้วคลิกปุ่ม Go!
  Subscribe Our News Letter


  กรอกที่อยู่อีเมล์ของท่านแล้วคลิกปุ่ม สมัคร

  This website made with Best view with modern web browser. Best View A design css menu by booNavigation jQuery plugin