สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น Best e-Commerce Website Award 2016 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Bangkok booked.net
+28°C
Follower Us
Share This Page
Page Views
 • Visitor Online
   
 •  7 
  เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00 - 22:00 น. ขณะนี้เป็นเวลา: เปิดทำการ
  นอกเวลาทำการหรือวันหยุด กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง Robot Support | SMS Support | Email: support@siamecohost.com LINE: @siamecohost
  นโยบายความเป็นส่วนตัว
    

  มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

  1. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน
  2. มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม รวบรวมและเก็บรักษาไว้
  4. ข้อมูลทั่วไปที่ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม รวบรวมและเก็บรักษาไว้
  5. การยกเลิกการใช้บริการ/การขอคืนเงิน
  6. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอก
  7. ติดต่อเรา
  I. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

  สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน และ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม เข้าใจดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ดังนั้นข้อมูลของท่านที่ทาง สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ได้รับนั้น โดยหลักการ แล้วจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านเท่านั้น และ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มี การนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

  II. มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป

  สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม เข้มงวดกับระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่าน โดยมิได้รับอนุญาต นอกเหนือไปจาก กระบวนการเข้ารหัสการใช้งาน สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ทางอินเตอร์เน็ตตามปกติแล้ว ทาง สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ไม่มีนโยบายติดต่อไปยังท่าน เพื่อสอบถาม Username หรือ Password หากท่านพบการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้งมาที่หมายเลข โทรศัพท์ 099-809-1752 (TrueMove), 094-919-7015 (Dtac) ท่านควรที่จะเก็บ Username และ Password ของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด อย่าเขียนหรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อบุคคลใด เพื่อเป็นความมั่นใจว่า ท่านจะทราบข้อมูลนี้เพียงคนเดียวเท่านั้น สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม จึงไม่มีนโยบายในการสอบถามรหัสผ่านของท่าน หากท่าน สงสัยว่า Username และหรือ Password ของท่านถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม หรือสูญหาย หรือถูกขโมย และมีการทำรายการโดยมิได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ทราบทันที

  มาตรการเสริม

  แม้ว่า สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม จะมีมาตรฐาน เทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัย อย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่าน โดย ปราศจากอำนาจตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบ รักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่าง เด็ดขาดจากการถูก ทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้นท่านจึงควรปฏิบัติตามมาตรการ และวิธีการเสริมดังต่อไปนี้ด้วยคือ

  1. ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์
  2. ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรม ตรวจสอบไวรัสในเครื่องของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ
  3. ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker

  III. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม รวบรวมและเก็บรักษาไว้

  วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล และ ข้อมูลที่ทางสยามอีโคโฮสต์ดอทคอมสามารถเข้าถึงได้

  สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจเท่านั้น สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นซึ่งได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ ต้องจัดทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และ ใบเสร็จรับเงิน หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการ หรือโปรโมชั่นพิเศษจาก สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม จะใช้ข้อมูลของส่วนตัวของท่านเพื่อดูแล หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อพัฒนา และปรับปรุงบริการของ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม หรือเพื่อให้ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม เข้าใจความต้องการของท่านได้ดีขึ้น และ สามารถคิดค้นพัฒนาบริการของ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ให้เป็นที่พอใจแก่ท่าน ได้ยิ่งขึ้น


  บุคคลหรือองค์กรที่อาจต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  1. กรณีที่ท่านใช้บริการจดทะเบียนโดเมนเนม องค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ResellerClub.com, FreeNom.Com และ Dotarai.com ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าท่านเลือกจดโดเมนเนมกับผู้ให้บริการ Domain Registrar รายใด
  2. กรณีที่ท่านชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต องค์กรที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ PayPal.com, Omise.io ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าท่านเลือกชำระผ่านผู้ให้บริการ Gateway Payment รายใด


  ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

  สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม จะทำการเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตลอดไป หรือจนกว่าท่านจะส่งคำร้องขอให้ทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจาก Server โดยส่งคำร้องมาที่ support@siamecohost.com


  IV. ข้อมูลทั่วไปที่ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม รวบรวมและเก็บรักษาไว้

  ในบางกรณี ทาง สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม อาจจะมีการเก็บข้อมูลทั่วไป (ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล) เช่น ประเภทของโปรแกรมเว็บเบาส์เซอร์ที่ท่านใช้งาน, ระบบปฎิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน, ชื่อโดเมนเนม หมายเลข IP หรือ ชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น และโดยหลักการเดียวกันกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทาง สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม จะไม่จำหน่าย จ่ายแจก ข้อมูลทั่วไปของท่าน ให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด


  V. การยกเลิกการใช้บริการ/การขอคืนเงิน

  ในกรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการใช้บริการ ท่านจะต้องแจ้งให้ทางสยามอีโคโฮสต์ดอทคอมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน / การขอคืนเงิน จะกระทำได้เฉพาะลูกค้าที่ใช้บริการแบบราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และ รายปี เท่านั้น โดยจะต้องแจ้งการยกเลิกการใช้บริการภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้บริการ (วันที่เริ่มใช้บริการ คือวันที่ Setup Web Hosting, VPS, Dedicated Server,วันที่นำ Server มาฝากวาง หรือ วันที่ออก SSL Certificate ขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้บริการใดกับทางสยามอีโคโฮสต์ดอทคอม) โดยทางสยามอีโคโฮสต์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการคืนเงินเป็นกรณีไป ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเหตุผลในการขอยกเลิกการใช้บริการ


  VI. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอก

  เว็บไซต์ของ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม มีการเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์อื่น ซึ่งเราไม่มีอำนาจในการควบคุมจัดการ ดังนั้นจึงไม่รับผิดชอบต่อมาตรการรักษาความเป็นส่วนตัว เนื้อหา หรืออื่นใดในเว็บที่ท่านเชื่อมโยงออกไปจากเว็บของเรา สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ขอแนะนำให้ท่านพิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เพื่อท่านจะทราบแนวทางการเก็บข้อมูล การทำไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน


  VII. ติดต่อเรา ช่องทางการติดต่อในกรณีที่ท่านต้องการลบ/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

  หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อความการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ แนวทางการปฏิบัติของเว็บ ความตกลงที่มีไว้กับทางเว็บ หรือต้องการแจ้งลบ/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ :

  สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม - SiamEcoHost.Com
  เลขที่ 24/1 หมู่ 1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์ 099-809-1752 (True), 094-919-7015 (Dtac), 02-430-0585 (CAT), 02-960-9670 (TOT)
  Thai e-Commerce Association
  SME Registered
  TrustedSite
  Google Safe Browsing


  Site Map
  Main Menu

  หน้าแรก
  เกี่ยวกับเรา
  ความน่าเชื่อถือ
  คำนิยมจากลูกค้า
  ดูคำอธิบายบริการแต่ละประเภท
  สาธิตขั้นตอนสมัครใช้บริการ
  ตัวช่วยในการเลือกสินค้า/บริการ
  ขอใบเสนอราคา

  วิธีชำระค่าบริการ
  แจ้งยืนยันการโอนเงิน
  ดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน
  ประวัติสั่งซื้อ/วันครบกำหนดชำระ

  ข้อตกลงการใช้บริการ
  นโยบายความเป็นส่วนตัว
  รับประกันความพึงพอใจ
  FAQ รวมคำถามที่พบบ่อย
  ติดต่อสอบถาม

  Siamecohost's Blog
  Product & Service

  Windows Hosting Starter
  Windows Hosting MaxValue Basic
  Windows Hosting MaxValue Plus
  Windows Cloud Hosting (Malaysia)

  Linux Hosting Starter
  Linux Hosting Max Value
  WordPress Cloud Hosting (SG)
  Linux Cloud Hosting (Malaysia)

  Business Email Economy
  Business Email Standard
  Business Email Premium
  Private IP Email Hosting
  Cloud Email Standard (US)
  Cloud Email Enterprise (US)
  SpamExperts Spam Filtering

  Windows VPS SAS (Thailand)
  Windows VPS SSD (Malaysia)
  Linux VPS SAS (Thailand)
  Linux VPS SSD (Malaysia)
  Cloud VPS SSD (Thailand)

  Dedicated Server (Thailand)
  Dedicated Server (Malaysia)

  Co-Location (Thailand)
  Domain Name Service

  รายละเอียด/ราคา/จดใหม่/ต่ออายุ/โอนย้าย
  ตรวจสอบชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ
  ตรวจสอบชื่อโดเมนเนมภาษาไทย
  เช็คชื่อโดเมนทีละหลายชื่อ
  ตรวจสอบวันที่โดเมนหมดอายุ
  ตรวจสอบว่าโดเมนจดไว้ที่ไหน
  ตรวจสอบอายุโดเมนเนม
  ดูข้อมูล Whois ของโดเมน
  คำอธิบายสถานะโดเมนเนม
  วรจรชีวิตโดเมนเนม
  วิธีโอนย้ายโดเมนเนม
  วิธีโอนย้ายเว็บไซต์
  วิธีแก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
  การยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน
  แก้ปัญหาโดเมนถูกระงับการใช้งาน

  Misc. Service

  SSL Certificate (For Website)
  Digital Certificate (For Email)
  TrustedSite Certifications
  cWatch Website Security
  Sitelock Website Security
  CodeGuard Cloud Backup
  Radio Online (Streaming Server)
  TV Online (Streaming Server)
  SMEShop Package (e-Commerce)
  Website Builder Package
  Support Center

  ศูนย์ช่วยเหลือและบริการ
  คู่มือการใช้งาน Email เบื้องต้น
  คู่มือการใช้งาน Windows+Plesk
  คู่มือการใช้งาน Linux+DirectAdmin
  คู่มือการใช้งาน Linux+cPanel
   แจ้งปัญหาการใช้งาน

  Free Service

  แหล่งรวมความรู้เพื่อคนทำเว็บ
  Free Web Widgets
  Free Counter สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  SSL Certificate Tools
  ตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
  ตรวจสอบสถานะเน็ตเวิร์ค
  ตรวจสอบสถานะอีเมล์
  ตรวจสอบสถานะของ Server
  ตาราง Backup ข้อมูลประจำสัปดาห์
  ดาวน์โหลด ฟรี! SMEShop Script
  ฟรี บริการย่อลิงค์ให้สั้นลง
  ฟรี ระบบแบบฟอร์มออนไลน์
  ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ผ่านอีเมล์
  Dropbox ฟรีพื้นที่เก็บไฟล์
  บันทึก นัดหมาย การประชุม
  บริการ Payment Gateway

 • Affiliates Partner Program

  Follow View Your Website IP & Info Free Auto Backlink For SEO

  This website made with Best view with modern web browser. Best View A design css menu by booNavigation jQuery plugin