สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม

เว็บไซต์นี้ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น Best e-Commerce Website Award 2016 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Bangkok booked.net
+28°C
Follower Us
Share This Page
Page Views
 • Visitor Online
   
 •  11 
  เปิดทำการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00 - 22:00 น. ขณะนี้เป็นเวลา: ปิดทำการ
  นอกเวลาทำการหรือวันหยุด กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง Robot Support | SMS Support | Email: support@siamecohost.com LINE: @siamecohost
  คู่มือการใช้งานอีเมล์
    
  All WebMail Logo

  คู่มือการใช้งานอีเมล์ @yourdomainname.com นี้ เป็นส่วนหนึ่งของ คู่มือการใช้งาน ที่ทาง สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม จัดทำขึ้นโดยมี เนื้อหาครอบคุมเฉพาะการใช้งานอีเมล์ เนื้อหาประกอบด้วยคำอธิบายและภาพประกอบ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ด้วยตัวท่านเอง...

  Content Index

  Windows + Plesk Email User  Linux + DirectAdmin Email User  Cloud Standard/Enterprise Email User  Linux + cPanel Email User


  Update
  10/04/2017 10:00 AM

  ท่านสามารถค้นหา ข้อมูลที่ต้องการ ภายในเว็บไซต์ของเราได้ โดยกรอก Keywords ในช่องด้านล่างนี้  New วิธีแก้ไขเข้าหน้า webmail.yourdomain.com แล้วพบ Error แจ้งเตือนความปลอดภัย คลิกตรงนี้


  สำหรับผู้ใช้งาน ระบบ Windows + Plesk Control Panel + MailEnable Web Mail ภาษา ประเภทของลิงค์
  1เข้าไปที่ https://www.yourdomain.com:8443
  สำหรับมือใหม่ ขอแนะนำให้เข้าหน้า Control Panel ผ่านทาง https://cp.siamecohost.com แทน เพื่อหลีกเลี่ยง Security Error
  2Login โดยใช้ชือ username และ password ตามที่เราส่งไปให้ทางอีเมล์  Image Popup
  3วิธีการเพิ่มรายชื่อผู้ใช้งานอีเมล์ - How to add email user Update   Video Clip  
  วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ของผู้ใช้งานอีเมล์ - How to change email password Update   Video Clip  
  การเพิ่มชื่อ Email Alias (1 อีเมล์ หลายชื่อ) - How to create email aliases Update   Video Clip  
  ตั้งค่าการส่งต่ออีเมล์ต่อไปยังอีเมล์อื่นของท่านโดยอัตโนมัติ - How to do mail forwarders Update   Video Clip  
  ตั้งค่าการตอบกลับอีเมล์โดยอัตโนมัติ - How to do mail responders Update   Video Clip  
  วิธีตั้งค่าอีเมล์เพื่อป้องกัน Spam Mail - Plesk v.12.5   Video Clip  
  วิธีเปิด-ปิด การใช้งานอีเมล์, การตั้งค่า Default Webmail (MailEnable/horde) Update  Html Tutorial
  4การรับ-ส่งอีเมล์ ผ่าน Webmail
  1. เข้าไปที่ https://webmail.siamecohost.com  Html Tutorial 
  2. Login โดยใช้ชื่อ Email และ Password ที่ตั้งไว้ในข้อ 3
  5การใช้งานอีเมล์ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Outlook และ อุปกรณ์มือถือ อ่านต่อ...-
  สำหรับผู้ใช้งาน ระบบ Linux (CentOS) + DirectAdmin Control Panel + Roubcube Web Mail ภาษา ประเภทของลิงค์
  1เข้าไปที่ http://www.yourdomain.com:2222
  อย่าลืมเปลี่ยน youdomain.com เป็นชื่อโดเมนเนมของท่าน หรือ เปลี่ยนหมายเลข IP xxx.xxx.xxx.xxx เป็น IP ของท่านด้วยนะคะ
  2Login โดยใช้ชือ username และ password ตามที่เราส่งไปให้ทางอีเมล์  Image Popup
  3วิธีการเพิ่มรายชื่อผู้ใช้งานอีเมล์ (Add Email Account)  Update  Video Clip 
  วิธีการตั้งค่าการใช้งานระบบคัดกรองอีเมล์ขยะ (Filter Anti Spam Mail)  Update  Video Clip 
  วิธีการตั้งค่า Email Auto Response (ตอบกลับอัตโนมัติ)  Update  Video Clip 
  วิธีการตั้งค่า Email Forwarding (Redirect)  Update  Video Clip 
  วิธีการตั้งค่า Catch All Email (Default Email)  Update  Video Clip 
  วิธีการตั้งค่า Email Vacation (ตอบกลับอัตโนมัติช่วงวันหยุด)  Update  Video Clip 
  วิธีสร้างและใช้งาน Mailing List  Update  Video Clip 
  44.1 การรับ-ส่งอีเมล์ ผ่าน Webmail (Roundcube)
  1. เข้าไปที่ http://www.yourdomain.com/webmail (อย่าลืมเปลี่ยนเป็นชื่อโดเมนเนมของท่านแทน)  Image Popup
  2. Login โดยใช้ชื่อ Email และ Password ที่ตั้งไว้ในข้อ 3-
  3. วิธีการใช้งาน Webmail Roundcube เบื้องต้น   Video Clip  
  4. วิธีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และ การเปลี่ยนรหัสผ่าน ใน Roundcube   Video Clip  
  4.2 การรับ-ส่งอีเมล์ ผ่าน Webmail (SquirrelMail)
  1. เข้าไปที่ http://www.yourdomain.com/webmail (อย่าลืมเปลี่ยนเป็นชื่อโดเมนเนมของท่านแทน)  Image Popup
  2. Login โดยใช้ชื่อ Email และ Password ที่ตั้งไว้ในข้อ 3-
  3. วิธีการใช้งาน Web Mail และ การตั้งค่าพื้นฐานใน SquirrelMail  Update  Video Clip 
  5การใช้งานอีเมล์ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Outlook และ อุปกรณ์มือถือ อ่านต่อ...
  สำหรับผู้ใช้งานระบบ Cloud Email (ใช้งานอีเมล์อย่างเดียวไม่มี Hosting) Update ภาษา ประเภทของลิงค์
  1เข้าไปที่ http://domain.siamecohost.com  Html Tutorial
  2Login โดยใช้ชือ username และ password ตามที่เราส่งไปให้ทางอีเมล์
  3เพิ่มผู้ใช้งานอีเมล์ (Add Email User)  Html Tutorial
  4การรับ-ส่งอีเมล์ ผ่าน Webmail
  1. เข้าไปที่ http://webmail.yourdomain.com (อย่าลืมเปลี่ยนเป็นชื่อโดเมนเนมของท่านแทน)  Html Tutorial 
  2. Login โดยใช้ชื่อ Email และ Password ที่ตั้งไว้ในข้อ 3
  5การใช้งานอีเมล์ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Outlook และ อุปกรณ์มือถือ อ่านต่อ...
  สำหรับผู้ใช้งาน ระะบบ Linux (CentOS) + cPanel Control Panel + Roubcube/SquirrelMail Update ภาษา ประเภทของลิงค์
  1เข้าไปที่ https://yourdomianname.com:2083  Html Tutorial 
  2Login โดยใช้ชือ username และ password ตามที่เราส่งไปให้ทางอีเมล์-
  3เพิ่มผู้ใช้งานอีเมล์ (Add Email User)  Html Tutorial
  4การรับ-ส่งอีเมล์ ผ่าน Webmail-
  1. เข้าไปที่ http://webmail.yourdomain.com (อย่าลืมเปลี่ยนเป็นชื่อโดเมนเนมของท่านแทน)  Html Tutorial 
  2. Login โดยใช้ชื่อ Email และ Password ที่ตั้งไว้ในข้อ 3
  5การใช้งานอีเมล์ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Outlook และ อุปกรณ์มือถือ (เลื่อนไปดูด้านล่าง)
  การใช้งานอีเมล์ร่วมกับโปรแกรม Email Client Windows  Linux  Cloud Email  Cloud Hosting ภาษา ประเภทของลิงค์
  5หลังเพิ่มผู้ใช้งานอีเมล์ ตามข้อ 3 แล้ว ให้ตั้งค่ารับ-ส่งอีเมล์ ในโปรแกรม Outlook / Apple Mail / iPhone / iPad / Android ตามนี้

  Domain ที่ไม่ได้ติดตั้ง SSL Certificate Wildcard (Default)
  POP3Port: 110SSL/TLSNONE
  IMAPPort: 143SSL/TLSNONE
  SMTPPort: 25 หรือ 587SSL/TLSNONE
  Domain ที่ติดตั้ง SSL Certificate Wildcard (Special)
  POP3Port: 995SSL/TLSENABLE
  IMAP Port: 993SSL/TLSENABLE
  SMTPPort: 465SSL/TLSENABLE


  -
  วิธีการตั้งค่าในโปรแกรม Microsoft Outlook 2003/2007 เพื่อใช้ในการ รับ-ส่งอีเมล์  Html Tutorial
  วิธีการตั้งค่าในโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 เพื่อใช้ในการ รับ-ส่งอีเมล์  Html Tutorial
  วิธีการตั้งค่าในโปรแกรม Microsoft Outlook 2013 เพื่อใช้ในการ รับ-ส่งอีเมล์  Html Tutorial
  วิธีการตั้งค่าในโปรแกรม Microsoft Outlook 2016 เพื่อใช้ในการ รับ-ส่งอีเมล์  Html Tutorial
  วิธีการตั้งค่าในโปรแกรม Microsoft Outlook 2019 เพื่อใช้ในการ รับ-ส่งอีเมล์  Html Tutorial
  การ Repair Account ใน Outlook กรณี มี Account อยู่แล้ว ต้องการเปลี่ยน Mail Server  Html Tutorial
  วิธีการตั้งค่า การ Sync Email เพื่อดึงอีเมล์จาก Mail Server มาไว้ที่ Microsoft Outlook  Html Tutorial
  วิธีการตั้งค่าในโปรแกรม Apple Mail บนเครื่อง Mac เพื่อใช้ในการ รับ-ส่งอีเมล์  Html Tutorial
  วิธีการตั้งค่าในโปรแกรม Mail (Windows 10) บนเครื่อง PC เพื่อใช้ในการ รับ-ส่งอีเมล์  Html Tutorial
  วิธีการตั้งค่าในโปรแกรม Mail (Windows 10 New Version) บนเครื่อง PC เพื่อใช้ในการ รับ-ส่งอีเมล์ New  Html Tutorial
  6หากต้องการรับ-ส่งอีเมล์ ผ่านอุปกรณ์ iPhone/iPad/Android-
  คู่มือการตั้งค่า Email บน iPhone  Html Tutorial
  คู่มือการตั้งค่า Email บน iPad  Html Tutorial
  คู่มือการตั้งค่า Email บน Android Update  Html Tutorial
  7การใช้อีเมล์ @yourdomain.com ร่วมกับ Outlook.Com และ Gmail.Com-
  คู่มือการตั้งค่า Email ใน Outlook.Com New  Html Tutorial
  คู่มือการตั้งค่า Email ใน Gmail.Com New  Html Tutorial
  8Email Check Tools - ตรวจสอบสาเหตุ อีเมล์ รับ-ส่ง ไม่ได้ ว่าปัญหาเป็นเพราะอะไร Html Tutorial
  9แนวทางแก้ไขปัญหาส่งอีเมล์ไป Hotmail, Gmail, Yahoo Problem ไม่ได้ Html Tutorial
  10ตัวอย่างสคลิปส์ PHP เพื่อใช้ในการส่งอีเมล์ ฟังก์ชั่น mail() Html Tutorial
  11ตัวอย่างสคลิปส์ ASP เพื่อใช้ในการส่งอีเมล์ ฟังก์ชั่น CDONTS component (ASP) Html Tutorial
  12ตัวอย่างสคลิปส์ PHP เพื่อใช้ในการส่งอีเมล์ ผ่าน PHPMailer โดยใช้ SMTP ของโฮสต์, SMPT ของ MailJet และ SMTP ของ Gmail Html Tutorial  Thai e-Commerce Association
  SME Registered
  TrustedSite
  Google Safe Browsing


  Site Map
  Main Menu

  หน้าแรก
  เกี่ยวกับเรา
  ความน่าเชื่อถือ
  คำนิยมจากลูกค้า
  ดูคำอธิบายบริการแต่ละประเภท
  สาธิตขั้นตอนสมัครใช้บริการ
  ตัวช่วยในการเลือกสินค้า/บริการ
  ขอใบเสนอราคา

  วิธีชำระค่าบริการ
  แจ้งยืนยันการโอนเงิน
  ดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน
  ประวัติสั่งซื้อ/วันครบกำหนดชำระ

  ข้อตกลงการใช้บริการ
  นโยบายความเป็นส่วนตัว
  รับประกันความพึงพอใจ
  FAQ รวมคำถามที่พบบ่อย
  ติดต่อสอบถาม

  Siamecohost's Blog
  Product & Service

  Windows Hosting Starter
  Windows Hosting MaxValue Basic
  Windows Hosting MaxValue Plus
  Windows Cloud Hosting (Malaysia)

  Linux Hosting Starter
  Linux Hosting Max Value
  WordPress Cloud Hosting (SG)
  Linux Cloud Hosting (Malaysia)

  Business Email Economy
  Business Email Standard
  Business Email Premium
  Private IP Email Hosting
  Cloud Email Standard (US)
  Cloud Email Enterprise (US)
  SpamExperts Spam Filtering

  Windows VPS SAS (Thailand)
  Windows VPS SSD (Malaysia)
  Linux VPS SAS (Thailand)
  Linux VPS SSD (Malaysia)
  Cloud VPS SSD (Thailand)

  Dedicated Server (Thailand)
  Dedicated Server (Malaysia)

  Co-Location (Thailand)
  Domain Name Service

  รายละเอียด/ราคา/จดใหม่/ต่ออายุ/โอนย้าย
  ตรวจสอบชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ
  ตรวจสอบชื่อโดเมนเนมภาษาไทย
  เช็คชื่อโดเมนทีละหลายชื่อ
  ตรวจสอบวันที่โดเมนหมดอายุ
  ตรวจสอบว่าโดเมนจดไว้ที่ไหน
  ตรวจสอบอายุโดเมนเนม
  ดูข้อมูล Whois ของโดเมน
  คำอธิบายสถานะโดเมนเนม
  วรจรชีวิตโดเมนเนม
  วิธีโอนย้ายโดเมนเนม
  วิธีโอนย้ายเว็บไซต์
  วิธีแก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
  การยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน
  แก้ปัญหาโดเมนถูกระงับการใช้งาน

  Misc. Service

  SSL Certificate (For Website)
  Digital Certificate (For Email)
  TrustedSite Certifications
  cWatch Website Security
  Sitelock Website Security
  CodeGuard Cloud Backup
  Radio Online (Streaming Server)
  TV Online (Streaming Server)
  SMEShop Package (e-Commerce)
  Website Builder Package
  Support Center

  ศูนย์ช่วยเหลือและบริการ
  คู่มือการใช้งาน Email เบื้องต้น
  คู่มือการใช้งาน Windows+Plesk
  คู่มือการใช้งาน Linux+DirectAdmin
  คู่มือการใช้งาน Linux+cPanel
   แจ้งปัญหาการใช้งาน

  Free Service

  แหล่งรวมความรู้เพื่อคนทำเว็บ
  Free Web Widgets
  Free Counter สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
  SSL Certificate Tools
  ตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
  ตรวจสอบสถานะเน็ตเวิร์ค
  ตรวจสอบสถานะอีเมล์
  ตรวจสอบสถานะของ Server
  ตาราง Backup ข้อมูลประจำสัปดาห์
  ดาวน์โหลด ฟรี! SMEShop Script
  ฟรี บริการย่อลิงค์ให้สั้นลง
  ฟรี ระบบแบบฟอร์มออนไลน์
  ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ผ่านอีเมล์
  Dropbox ฟรีพื้นที่เก็บไฟล์
  บันทึก นัดหมาย การประชุม
  บริการ Payment Gateway

 • Affiliates Partner Program

  Follow View Your Website IP & Info Free Auto Backlink For SEO

  This website made with Best view with modern web browser. Best View A design css menu by booNavigation jQuery plugin