3. ตรวจสอบสถานะการทำงานของเว็บไซต์ (HTTP)

คำอธิบาย: ใช้ตรวจสอบสถานะของเว็บไซต์ของท่าน ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
  • ให้ทำการ HTTP Test เพื่อเช็คอีกว่า Server สามารถเชื่อมต่อจากต่างประเทศ ได้หรือไม่? โดยคลิกที่แท็บ HTTP เลือก Perform Website Test แล้ว กรอก ชื่อโดเมนเนม ในช่อง URL แล้วคลิกปุ่ม Test it ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อแสดงผลการ HTTP Test


Free Website Test tools by WebSitePulse


ตัวอย่าง: yourdomain.com หรือ 203.146.xxx.xxx

ถ้า เว็บไซต์ของท่าน ทำงานปกติ จะได้ผลดังนี้:ถ้า เว็บไซต์ของท่าน มีปัญหา จะได้ผลดังนี้:แนะนำให้ทำการตรวจสอบโดยใช้ชื่อโดเมน 1 ครั้ง และ หมายเลข IP หนึ่งครั้ง เพื่อจะได้ทราบว่าปัญหาเกิดจาก โดเมนเนม หรือ Server
สรุป:
  • หากผลการตรวจสอบ DNS, Ping Test และ HTTP Test พบว่า ปกติ แต่เว็บไซต์ของท่าน ไม่สามารถเข้าได้ ปัญหาอาจเกิดจากระบบอินเทอร์เน็ต ที่ท่านกำลังใช้งานอยู่ เช่น DNS Server ของ ISP มีปัญหา เป็นต้น

  • หากผลการตรวจสอบ DNS, Ping Test และ HTTP Test พบว่า มีปัญหา และเว็บไซต์ของท่าน ไม่สามารถเข้าได้ ปัญหาอาจเกิดจาก Server สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ Support Center