3. ตรวจสอบสถานะการทำงานของเว็บไซต์ (HTTP)

คำอธิบาย: ใช้ตรวจสอบสถานะของเว็บไซต์ของท่าน ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
  • ให้ทำการ HTTP Test เพื่อเช็คอีกว่า Server สามารถเชื่อมต่อจากต่างประเทศ ได้หรือไม่? โดยคลิกที่แท็บ HTTP เลือก Perform Website Test แล้ว กรอก ชื่อโดเมนเนม ในช่อง URL แล้วคลิกปุ่ม Test it ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อแสดงผลการ HTTP Test

หากแบบฟอร์มไม่แสดง กรุณากดปุ่ม Ctrl+F5 1 ครั้ง

Free Website Test tools by WebSitePulse


ตัวอย่าง: yourdomain.com หรือ 203.146.xxx.xxx

ถ้า เว็บไซต์ของท่าน ทำงานปกติ จะได้ผลดังนี้:ถ้า เว็บไซต์ของท่าน มีปัญหา จะได้ผลดังนี้:แนะนำให้ทำการตรวจสอบโดยใช้ชื่อโดเมน 1 ครั้ง และ หมายเลข IP หนึ่งครั้ง เพื่อจะได้ทราบว่าปัญหาเกิดจาก โดเมนเนม หรือ Server
สรุป:
  • หากผลการตรวจสอบ DNS, Ping Test และ HTTP Test พบว่า ปกติ แต่เว็บไซต์ของท่าน ไม่สามารถเข้าได้ ปัญหาอาจเกิดจากระบบอินเทอร์เน็ต ที่ท่านกำลังใช้งานอยู่ เช่น DNS Server ของ ISP มีปัญหา เป็นต้น

  • หากผลการตรวจสอบ DNS, Ping Test และ HTTP Test พบว่า มีปัญหา และเว็บไซต์ของท่าน ไม่สามารถเข้าได้ ปัญหาอาจเกิดจาก Server สามารถแจ้งปัญหาได้ที่ Support Center