2. ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Server (Ping)

คำอธิบาย: ใช้ตรวจสอบว่า Server ที่เว็บไซต์ท่านโฮสต์อยู่มีสถานะ Up(ปกติ) หรือ Down (ล่ม)
  • ให้ทำการ Ping Test เพื่อเช็คอีกว่า Server สามารถเชื่อมต่อจากต่างประเทศ ได้หรือไม่? โดยคลิกที่แท็บ Network เลือก Perform Ping แล้ว กรอกชื่อโดเมนเนม หรือ หมายเลข IP ของ Server ที่เว็บไซต์ท่านโฮสต์อยู่ ในช่อง Hostname/IP แล้วคลิกปุ่ม Test it ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อแสดงผลการ Ping Test

หากแบบฟอร์มไม่แสดง กรุณากดปุ่ม Ctrl+F5 1 ครั้ง

Free Website Test tools by WebSitePulse


ตัวอย่าง: yourdomain.com หรือ 203.146.xxx.xxx

ถ้า โดเมนเนม หรือ Server ทำงานปกติจะได้ผลดังนี้:5 Received = เชื่อมต่อ 5 ครั้ง สำเร็จทั้ง 5 ครั้ง, 0% = เปอร์เซ็นต์การสูญหายของแพ็คเก็จข้อมูล


ถ้า โดเมนเนม หรือ Server ปีมัญหาจะได้ผลดังนี้:0 Received = เชื่อมต่อไม่สำเร็จ, 100% = เปอร์เซ็นต์การสูญหายของแพ็คเก็จข้อมูล


แนะนำให้ทำการตรวจสอบโดยใช้ชื่อโดเมน 1 ครั้ง และ หมายเลข IP หนึ่งครั้ง เพื่อจะได้ทราบว่าปัญหาเกิดจาก โดเมนเนม หรือ Server