1. ตรวจสอบชื่อ DNS พร้อม หมายเลข IP

คำอธิบาย: ใช้ตรวจสอบว่าโดเมนเนมของท่านชี้อยู่ที่ DNS และ หมายเลข IP อะไร
  • ทำการตรวจสอบ DNS พร้อม หมายเลข IP โดยคลิกที่แท็บ DNS เลือก NS Records Lookup แล้ว กรอกชื่อโดเมนเนม ในช่อง Domain name แล้วคลิกปุ่ม Test it ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อแสดง ชื่อ DNS พร้อม หมายเลข IP

หากแบบฟอร์มไม่แสดง กรุณากดปุ่ม Ctrl+F5 1 ครั้ง

Free Website Test tools by WebSitePulse


ตัวอย่าง: www.siamecohost.com

ถ้า โดเมนเนม หรือ DNS Server ทำงานปกติจะได้ผลดังนี้:
ถ้าโดเมนเนม หรือ DNS Server มีปัญหาจะได้ผลดังนี้: