1. ตรวจสอบชื่อ DNS พร้อม หมายเลข IP

คำอธิบาย: ใช้ตรวจสอบว่าโดเมนเนมของท่านชี้อยู่ที่ DNS และ หมายเลข IP อะไร
  • ทำการตรวจสอบ DNS พร้อม หมายเลข IP โดยคลิกที่แท็บ DNS เลือก NS Records Lookup แล้ว กรอกชื่อโดเมนเนม ในช่อง Domain name แล้วคลิกปุ่ม Test it ระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่เพื่อแสดง ชื่อ DNS พร้อม หมายเลข IP


Free Website Test tools by WebSitePulse


ตัวอย่าง: www.siamecohost.com

ถ้า โดเมนเนม หรือ DNS Server ทำงานปกติจะได้ผลดังนี้:
ถ้าโดเมนเนม หรือ DNS Server มีปัญหาจะได้ผลดังนี้: