ตัวอย่างการนำสินค้าแนะนำ ไปแสดงในหน้าเว็บไซต์อื่น

1. Download ไฟล์ function.php และ include-shop.php Download
2. แตกไฟล์ออกแล้ว Upload ขึ้นไปทับไฟล์เก่า (หากร้านค้าของท่าน มีการแก้ไขไฟล์ function.php แตกต่างไปจากไฟล์ต้นฉบับแล้ว ไม่แนะนำให้อัพโหลดไฟล์ขึ้นไปทับ = ใช้ความสามารถนี้ไม่ได้)
3. Copy HTML Code iFrame ข้างล่างนี้ไปใส่ไว้ในหน้าเว็บที่ท่านต้องการ อย่าลืมเปลี่ยนชื่อ yourshopurl.com เป็นชื่อโดเมนเนมที่ติดตั้ง SMEShop
4. จำนวนสินค้าแนะนำ Fix ไว้ที่ 6 รายการเท่านั้น ไม่สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนได้
5. ตัวอย่าง สินค้าแนะนำ ที่เห็นในหน้านี้ เป็นการดึงรายการสินค้าจาก https://www.thaidshop.com มาแสดง