ตรวจสอบโดเมนเนม ชื่อภาษาไทย [.com/.net]

No English version on this page.
(ปรับปรุงแก้ไข Script 11/02/2017)

1. แปลงชื่อโดเมนเนมภาษาไทย เป็นรหัส Punycode

พิมพ์ ชื่อโดเมเนมภาษาไทย ตามที่ต้องการ ในช่อง Original (Unicode)
เช่น สยามอีโคโฮสต์ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เข้ารหัส (Encode) จะได้รหัสเป็น xn--42c8a8ad3bdtj6a6a7kb7k
Original (Unicode) - ชื่อโดเมนภาษาไทย Punycode (ACE) - ชื่อโดเมนภาษาไทย ที่เข้ารหัสแล้วVersion used: 0.9.0; © 2004-2014 phlyLabs Berlin; idnaconv.net part of phlyMail

2. ตรวจสอบ ชื่อโดเมนภาษาไทย ที่เข้ารหัส Punycode แล้ว ว่ายังว่างอยู่หรือไม่

Copy ชื่อโดเมนเนมที่เข้ารหัส Punycde แล้ว มาใส่ในช่อง ตรวจสอบชื่อโดเมน เช่น xn--42c8a8ad3bdtj6a6a7kb7k
แล้วคลิกเลือกประเภทโดเมนเนมที่ต้องการ [.com/.net เท่านั้น] จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Go

3. จดชื่อโดเมเนมภาษาไทย ตามที่ต้องการ

หากพบว่าชื่อโดเมนเนมยังว่าง สามารถจดได้ โดยคลิกที่ปุ่ม จดโดเมนเนม จะพบกับหน้าแบบฟอร์มใบสมัครขอใช้บริการ