สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม

22 ก.ค. เว็บไซต์นี้ได้รับประกาศนียบัตร ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น Best e-Commerce Website Award 2016 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Today Date
 
Current Time
 
Weather
Chat With Us
Follow Us
 •  6.5K
 •  3.1K
 •  650
  Add Friend
  Share This Page
  Page Views
 •  
  Online
    
 •  1  
 • Guarantee - การรับประกันความพึงพอใจ

  รับประกันความพึงพอใจยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มเปิดใช้บริการ (วันที่ Setup Hosting)
  หรือ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แจ้งต่อสัญญา โดยไม่ถามเหตุผลในการขอยกเลิกบริการ


  เงื่อนไขและรายละเอียดการคืนเงิน


  เพื่อประโยชน์ของท่าน ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ ของสยามอีโคโฮสต์ดอทคอม กรุณาอ่าน ข้อตกลงการใช้งาน ก่อนนะคะ

  เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทนตัวผู้ให้บริการว่า "สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม" และแทนตัวผู้ใช้บริการว่า "สมาชิก" โดย สมาชิก ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ดังนี้

  1. สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม รับประกันความพึงพอใจยินดีคืนเงินโดยไม่ถามเหตุผล ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มเปิดใช้บริการ (วันที่ Setup Hosting) หรือ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แจ้งต่อสัญญา โดยทั้งนี้ สยามอีโคโฮสต์ดอทคอม ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ดังต่อไปนี้

   • ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม .com, .net, .org, .biz, .info, .in.th 450-500 บาท (คิดราคาตามที่ท่านจ่ายมา - จด โดเมนเนม จดแล้วไม่สามารถยกเลิกได้)
   • ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม .co.th, .ac.th, .go.th, .or.th 800-1000 บาท/ปี (คิดราคาตามที่ท่านจ่ายมา - โดเมนเนม จดแล้วไม่สามารถยกเลิกได้)
   • ค่าใช้บริการเว็บโฮสติ้ง ตามจำนวนเดือน ที่ใช้งานไปแล้ว เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน x ด้วย ค่าบริการรายเดือน ตาม Plan ที่ท่านสมัครใช้งาน
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว จะไม่มีการโอนภาษีคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
   • ค่าภาษ๊ หัก ณ ที่จ่าย 3% (ซึ่งท่านได้หักไว้แล้ว ให้ถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายของท่านเอง)
   • ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 25 บาท / 1 รายการ

   ตัวอย่าง: บริษัท เอบีซี จำกัด สมัครใช้บริการโฮสติ้ง (Bronze Plan เดือนละ 100 บาท) พร้อม จดโดเมนเนม .com ค่าบริการ 1,450 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 101.50 บาท = 1,551.50 บาท และได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้ 43.50 บาท รวมโอนเงินมาทั้งสิ้น 1,508 บาท ต่อมาหลังจากใช้งานได้ 15 วัน มีความประสงค์ขอยกเลิกบริการ บริษัท เอบีซี จำกัด จะได้รับเงินคืน = 1,508 บาท หัก ค่าโดเมนเนม 450 บาท หัก ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 101.50 บาท, หัก ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 43.50 บาท, หัก ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 25 บาท คงเหลือเงินทั้งสิ้น = 888 บาท

   ระยะเวลาการคืนเงิน

   • กรณีที่สมาชิกชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร สมาชิกจะได้รับเงินคืน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สมาชิก แจ้งขอยกเลิกการใช้บริการ
   • กรณีที่สมาชิกชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต PayPal สมาชิกจะได้รับเงินคืน ภายใน 45 วัน นับจากวันที่สมาชิก แจ้งขอยกเลิกการใช้บริการ

  2. สมาชิกสามารถใช้ชื่อโดเมนเนม (กรณีจดใหม่) นั้นๆ ได้ต่อไปอีกจนครบปี นับจากวันที่จดทะเบียนโดเมนเนม ซึ่งสยามอีโคโฮสต์ดอทคอมยินดีบริการ แก้ไขข้อมูล DNS ให้ชี้ไปยัง Hosting แห่งใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

  3. สยามอีโคโฮสต์ดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การรับประกันความพึงพอใจ ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะประกาศให้ทราบทุกครั้งที่มีการแก้ไข ไว้ที่หน้าแรก ของเว็บไซต์ นี้
   
  หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับประกันความพึงพอใจนี้ หมายรวมถึง ลูกค้าที่ใช้บริการ VPS / Dedicated Server / Co-location แบบ ราย 3 เดือน / 6 เดือน และ ราย 12 เดือน ขึ้นไป ยกเว้น การสมัครใช้บริการแบบรายเดือน ไม่สามารถขอคืนเงินได้ ในทุกกรณี

  เว็บไซต์นี้มีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ SSL Certificates - ท่านสามารถเข้าผ่านทาง https://www.siamecohost.com
  SME Registered
    ScanVerify.com Trust Seal   AVG Site Safe
    ยินดีรับบัตรเครดิต  


  สำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจฯ
  D5812M00001668
  เว็บไซต์นี้ ปลอดภัย
  จาก Virus & Malware
  Website Safety & Review
  By AVGThreat Labs
  หลากหลายช่องทาง
  ในการชำระค่าบริการ
  หมายเลขทะเบียนพาณิชย์


  Site Map
  Main Menu

 • หน้าแรก

 • เกี่ยวกับเรา

 • สาธิตขั้นตอนสมัครใช้บริการ

  สมัครใช้บริการ
  ขอใบเสนอราคา VPS/Dedicated/Colo
 • วิธีชำระค่าบริการ

 • แจ้งยืนยันการโอนเงิน

 • ดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน

 • ประวัติสั่งซื้อ/วันครบกำหนดชำระ

  ข้อตกลงการใช้บริการ
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • การรับประกันความพึงพอใจ

 • หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์

 • FAQ รวมคำถามที่พบบ่อย

 • ติดต่อสอบถาม
  Product & Service

 • Windows Hosting Starter

 • Windows Hosting Max Value

 • Windows Hostign Reseller

 • Linux Hosting Starter

 • Linux Hosting Max Value

 • Linux Hosting Reseller

 • Business Email

 • Virtual Private Server (VPS)

 • Dedicated Server (ให้เช่าใช้เครื่อง)

 • Co-Location (รับฝากวางเครื่อง)

 • SSL-Certificate (ราคาพิเศษ+ติดตั้งฟรี)

 • Radio Online (สถานีวิทยุออนไลน์)

 • TV Online (สถานีทีวีออนไลน์)

 • SMEShop (ร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป)

 • Cloud Email Hosting

 • Private Cloud Hosting

  Domain Name Service

  รายละเอียด/ราคา/จด/ต่ออายุ/โอนย้าย
  เช็คชื่อโดเมน ภาษาอังกฤษ
  เช็คชื่อโดเมน ภาษาไทย
  เช็คชื่อโดเมนทีละหลายชื่อ
  ดูวันที่โดเมนเนมหมดอายุ
  ตรวจสอบชื่อผู้ให้บริการโดเมนเนม
  ตรวจสอบอายุโดเมนเนม
  ดูข้อมูลโดเมน Whois

  คำอธิบายสถานะโดเมน
  วงจรชีวิตโดเมนเนม
  ขั้นตอนการโอนย้ายโดเมน
  ขั้นตอนการโอนย้ายเว็บไซต์
  วิธีแก้ไขข้อมูลโดเมนเนม

  การยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมน
  แก้ปัญหาโดเมนถูกระงับการใช้งาน
  Support Center

 • ศูนย์ช่วยเหลือและบริการ

 • คู่มือการใช้งาน Email เบื้องต้น

 • คู่มือการใช้งาน Windows+Plesk

 • คู่มือการใช้งาน Linux+DirectAdmin

 • คู่มือการใช้งาน Private Cloud Hosting

 • แจ้งปัญหาการใช้งาน

  Misc & Free Service

 • แหล่งรวมความรู้เพื่อคนทำเว็บ

 • ฟรี Widgets ตกแต่งหน้าเว็บ

 • Free Counter สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

 • Search Engine Optimized Tools

 • ตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต

 • Network Tools (เช็คระบบเน็ตเวิร์ค)

 • Email Tools (ตรวจสอบปัญหาอีเมล์)

 • ตรวจสอบสถานะของ Server

 • ตาราง Backup ข้อมูลรายสัปดาห์

 • Affiliates Partner Program

  Follow Us LINE เว็บไซต์ของฉันอยู่ Server ไหน Free Auto Backlink For SEO

  Google Custom Site Search


  กรอกคำที่ต้องการค้นหาแล้วคลิกปุ่ม Go!
  Hosting Control Panel Shortcut


  กรอกชื่อโดเมนเนมของท่านแล้วคลิกปุ่ม Go!
  Webbase Email Shortcut


  กรอกชื่อโดเมนเนมของท่านแล้วคลิกปุ่ม Go!
  Subscribe Our News Letter


  กรอกที่อยู่อีเมล์ของท่านแล้วคลิกปุ่ม สมัคร

  This website made with Best view with modern web browser. Best View A design css menu by booNavigation jQuery plugin