พระพิฆเนศ 32 ปาง วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา