3. วิธีการแก้ไขปัญหา การ รับ-ส่งอีเมล์

Q: ใช้ Web Mail ในการ รับ-ส่ง อีเมล์ สังเกตพบว่าระยะ 1-2 วันที่ผ่านมาไม่มีอีเมล์ใหม่เข้ามาใน Inbox เลย เกิดอะไรขึ้น และ จะแก้ไขอย่างไร?
Q: ใช้ Web Mail ในการ รับ-ส่งอีเมล์ เช่นกัน ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรแต่ 1-2 วันนี้ ส่งอีเมล์ออกได้ แต่ไม่สามารถรับอีเมล์เข้าได้เลย จะทำอย่างไร?
Q: เพื่อน/ลูกค้า ส่งอีเมล์มาให้ ทำไมไม่ได้รับเลย แต่ส่งอีเมล์ออกไปหา เพื่อน/ลูกค้า ได้ตามปกติ จะแก้ไขอย่างไร?

A: ทั้ง 3 คำถามข้างต้นมีพื้นฐานของปัญหาแบบเดียวกันคือ ส่งอีเมล์ออกได้ แต่ไม่สามารถรับอีเมล์ จากที่อื่นๆ แนวทางการแก้ปัญหา มีดังนี้
  1. เข้าไปที่ http://cp.siamecohost.com จากนั้นทำการ Login ตามปกติ (กรณีที่ท่านไม่ได้เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ กรุณาติดต่อกับ Admin ของท่าน)
  2. หลังจาก Login แล้วให้คลิกที่เมนู Mail จะพบรายชื่อ Email User และ ขนาดพื้นที่ Disk ที่ใช้เก็บอีเมล์
  3. คลิกที่ Email User ที่มีปัญหารับอีเมล์ไม่ได้ ตรวจดูที่ช่อง Mailbox ว่ามีการกำหนด Quota ไว้หรือไม่ (หากไม่มีการกำหนด ค่าปริยายจะเป็นการ Unlimited)
  4. ถ้ามีการกำหนด Quota ไว้ สามารถเลือกวิธีจัดการปัญหาได้ 2 วิธีคือ
    1. ทำการเพิ่ม Quota โดยกรอกจำนวนพื้นที่เพิ่ม ในช่อง Another size
    2. เข้าไปที่ http://webmail.yourdomain.com จากนั้นทำการ Login โดยใช้ Email Account ที่มีปัญหา จากนั้นทำการลบอีเมล์ทิ้ง (หลายท่านชอบเก็บอีเมล์ที่ส่งออกแล้วไว้ใน Folder Sent ทำให้เสียพื้นที่ไปมาก แนะนำให้ลบทิ้งบ้าง โดยเลือกเก็บเฉพาะอีเมล์สำคัญๆ เท่านั้น)
  5. เมื่อทำตามขั้นตอนที่แนะนำไว้แล้วในข้อ 4.1 และ 4.2 ท่านก็จะสามารถรับอีเมล์เข้าได้ตามปกติ

ปัญหาการส่งอีเมล์จากโปรแกรม Outlook แล้วพบ Error Cannot Connect Mail Server

ส่งอีเมล์ด้วยโปรแกรม Outlook แล้วพบ Error Cannot Connect Mail Server ตัวอย่างเช่น:


ปัญหาดังกล่าวนี้เกิดจาก 2 กรณี คือ กรณีแรกท่านอาจตั้งค่า SMTP (Outgoing Mail Server) ไม่ถูกต้อง และ กรณีที่สองคือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็๋ตของท่าน (ISP) ได้ทำการ Block SMTP Port เอาไว้ แนะนำให้ตรวจสอบการตั้งค่า SMTP ใน Outlook ก่อน หากพบว่าตั้งค่าถูกต้อง ให้โทรสอบถามกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน

ปัญหาการส่งอีเมล์จากโปรแกรม Outlook แล้วได้รับอีเมล์ตีกลับมาทันที

ปัญหาที่สอบถามกันเข้ามาบ่อยๆ คือการส่งอีเมล์จากโปรแกรม Outlook แล้วได้รับอีเมล์ตีกลับ จาก System Administrator โดยแจ้งว่า Undeliverable: <ตามด้วยหัวข้อ Subject> ตัวอย่างเช่น:
Undeliverable: Host & Domain Setup : tongxxx.go.th ราย 12 เดือน
System Administrator
Your message did not reach some or all of the intended recipients.
Subject: FW: Host & Domain Setup : tongxxx.go.th ราย 12 เดือน
Sent: 5/7/2549 8:06
The following recipient(s) could not be reached:
'[email protected]' on 5/7/2549 8:06
550 5.7.1 ... we do not relay

ปัญหาดังกล่าวนี้เกิดจาก ท่านมีอีเมล์ค้างอยู่บน Server วิธีแก้ไขง่ายๆ คือ ให้คลิกที่ปุ่ม Send/Receive ในโปรแกรม Outlook เพื่อทำการดาวน์โหลดอีเมล์ จาก Server ลงมาเก็บไว้ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่านก่อน จากนั้นจึงจะสามารถ Send อีเมล์ออกไปได้ค่ะ

ปัญหาการส่งอีเมล์จากโปรแกรม Outlook แล้วได้รับอีเมล์ตีกลับมา แจ้ง Error 503

ส่งอีเมล์ด้วยโปรแกรม Outlook แล้วพบ Error ได้รับอีเมล์ตีกลับ พร้อมแจ้ง Error 503 ตัวอย่างเช่น:


ปัญหาดังกล่าวนี้เกิดจาก ท่านอาจตั้งค่า SMTP (Outgoing Mail Server) ไม่ถูกต้อง ไม่ได้กรอก Username ([email protected]) และ Password ในขั้นตอนการตั้งค่า SMTP แก้ไขโดย กลับเข้าไปตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

ปัญหาการส่งอีเมล์จากโปรแกรม Outlook แล้วพบ Error 451

ส่งอีเมล์ด้วยโปรแกรม Outlook แล้วพบ Error 451 ตัวอย่างเช่น:


ปัญหาดังกล่าวนี้เกิดจาก ท่านพยายามส่งอีเมล์ออกเป็นจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น (อนุญาตให้ส่งอีเมล์ขาออก รวมกันทุก User ภายใต้ @yourdomain.com ได้ไม่เกิน 50 ฉบับ/1 ช.ม.) เข้าข่ายการส่ง SPAM แนะนำให้รอสักครู่ - 1 ช.ม. แล้วจึงค่อยส่งออกอีกครั้ง

แนวทางการแก้ไขปัญหา ส่งอีเมล์ไปที่ Hotmail, Yahoo, Gmail แล้วผู้รับปลายทางไม่ได้รับ

"ปัญหาของเมล์ตีกลับ มีหลายสาเหตุ ในอีเมล์ที่ตีกลับมาจะแจ้งปัญหาให้คุณทราบว่า เพราะเหตุใดจึงโดนตีกลับ เช่น ไม่มีชื่อผู้รับปลายทาง, เมล์บ๊อกของผู้รับปลายทางเต็ม, อีเมล์ของคุณถูกขึ้นบัญชีดำ (blacklist), หมายเลข IP ของ mail server ที่ส่งอีเมล์ออกไปถูก blacklist หรือไม่ก็ ไม่สามารถติดต่อ mail server ปลายทางได้ในขณะนั้น รวมถึงปัญหาจาก ระบบ network อื่นๆ แต่ที่สำคัญ ถ้าหาก mail server ปลายทางมีการ ติดตั้งระบบ anti spam mail ด้วย ทางเดียวที่ผู้รับปลายทางจะได้รับอีเมล์ของคุณก็คือ จะต้องให้ผู้รับปลายทาง add อีเมล์ของคุณไว้ใน whitelist หรือ address book ก่อนเท่านั้น... การที่จะต้องบอกให้ปลายทางเพิ่มอีเมล์ฝั่งเราเข้า address book ของเขาคงทำได้ยาก?...แต่ถ้าคุณมีความจำเป็นในการติดต่อสื่อสารทางอีเมล์ คุณก็จำเป็นต้องบอกให้เขา add อีเมล์คุณไว้ด้วย เพื่อจะได้ไม่มีปัญหา ในการรับส่งอีเมล์ ในครั้งต่อไปครับ"

ดูวิธีแก้ไขปัญหา ส่งอีเมล์ไปที่ Hotmail, Yahoo, Gmail แล้วผู้รับปลายทางไม่ได้รับ คลิกตรงนี้