แก้ปัญหาการส่งอีเมล์ ด้วย DMARC

DMARC is the key to improving Email Deliverability!
Stop Sender Fraud, SPAM & Phishing with DMARC

ลดปัญหาอีเมล์ถูกตีกลับ, ลดปัญหาส่ง Spam, Phishing ขาออก, ลดปัญหาการถูกปลอมแปลงที่อยู่อีเมล์ ด้วยการตั้งค่า DMARC ใน DNS Records


การตั้งค่า DMARC (โดยปกติ ผู้ให้บริการโฮสต์จะไม่ได้ตั้งค่านี้ไว้ให้ เพราะต้องมีการ Generate Key แยกให้แต่ละโดเมนเมน)

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://mxtoolbox.com/DMARCRecordGenerator.aspx

2. Generate a DMARC Core Key โดยกรอกชื่อโดเมนเนม ของท่าน จากนั้นคลิกปุ่ม Check DMARC Record


3. ระบบจะทำการสร้าง DMARC Record ออกมาให้เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างจะพบกับ DMARC Record ของท่าน

ตัวอย่าง DMARC Record ที่ระบบ Generate ออกมา

Type: TXT
Host/Name: _DMARC.jakkrith.com
Value: v=DMARC1; p=none; rua=mailto:c6be93c4@mxtoolbox.dmarc-report.com; ruf=mailto:c6be93c4@forensics.dmarc-report.com; fo=1

4. เข้าหน้า Website Control Panel คลิกเมนู DNS Settings / DNS Management จากนั้นคลิก Add Record เลือก Record type เป็น TXT

5. สำหรับ Plesk Control Panel ให้ coppy ข้อความ _DMARC ใส่ในช่อง Domain name และ นำค่า value มาใส่ในช่อง TXT Record


6. สำหรับ DirectAdmin Control Panel ให้ coppy ข้อความ _DMARC.jakkrith.com (หลังชื่อโดเมนต้องใส่ . ด้วย) ไปใส่ในช่อง ที่ลูกศรสีแดงชี้


7. Coppy ข้อความ ตั้งแต่ v=DMARC1 ถึง ตัวอักษรตัวสุดท้าย ไปใส่ในช่อง TXT Record

8. คลิกปุ่ม OK / Add