กลับสู่หน้าเมนูหล้ก | แหล่งรวมความรู้เพื่อคนทำเว็บ | © 2015 Siamecohost.Com

วิธีติด Tag ให้กับรูปภาพเพื่อดึงดูดความน่าสนใจ

newest

50% OFFในส่วนของ <header> </header> ให้ใส่คำสั่งนี้ | Download CSS File images-with-tags.css (คลิกขวา Save As)ในส่วนของ <body> </body> ให้ใส่คำสั่งนี้โค้ต html ที่ใช้แสดงภาพตัวอย่างด้านบน | ตรงข้อความ NEWEST, 50% OFF สามารถเปลี่ยนได้ตามต้องการ

Download Demo File (Include .html, .css, .jpg) images-with-tags.rarCredit: http://www.inserthtml.com/2012/03/creating-css-image-ribbons/