ท่านสามารถปรับแต่ง ขนาดพื้นที่ SSD Space, CPU Core, RAM, IP และ Network Speed ได้ตามต้องการ โดยคลิกเลือก Customize Plan
Starter

600

บาท /เดือน

Basic

900

บาท /เดือน

Pro

1,200

บาท /เดือน

Business

1,500

บาท /เดือน

Customize

0.00

บาท /เดือน


* Pre-Install OS: Centos 7 / Debain 9 / Ubuntu 18 / Windows Server 2012/2016/2019 (Option)