พิเศษ สมัครใช้บริการแบบรายปี จ่ายเพียง 11 เดือน
+ ฟรี! ระบบ SpamExperts (Incoming Email Filtering) มูลค่า 2,400 บาท
ราคาสุทธิ ไม่มี VAT หักภาษี ณ ที่จ่าย (ค่าบริการ) ได้ 3%

PRE-01

700

บาท /เดือน

PRE-02

900

บาท /เดือน

PRE-03

1,200

บาท /เดือน

PRE-04

1,500

บาท /เดือน

PRE-05

1,800

บาท /เดือน


(1) หากต้องการใช้งาน SSL (smtp, pop, imap) ต้องชี้ Name Server (NS1,NS2) มาที่ Server ของเรา + ฟรี SSL Wildcard (Let's Encrypt)
(2) บริการเสริม SpamExpertsTM ป้องกัน Spam/Virus/Phishing 99.99% ทั้งขาเข้า และ/หรือ ขาออก ดูรายละเอียด
      พิเศษ ชำระค่าบริการ รายปี ฟรี! ระบบ SpamExperts (Incoming Email Filtering) มูลค่า 2,400 บาท

(3) สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการส่งอีเมล์ขาออกจำนวนมาก สามารถซื้อ Option Send Limit เพิ่มได้ สอบถามรายละเอียด support@siamechohost.com