undefined

1. หาชื่อโดเมนเนม ที่เหมาะสม และ จดทะเบียนไว้ก่อน (Domain Name Register)

https://www.siamecohost.com/domain-name.php

2. หาพื้นที่รับฝากเว็บไซต์ (Web Hosting)

http://www.siamecohost.com/web-hosting.php

3. สร้างเนื้อหาเว็บไซต์ โดยการเขียนเองด้วยภาษา html หรืออาจใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป เช่น Joomla, Wordpress

4. กำหนดค่า Title, Meta Tags ให้กับเว็บเพจทุกหน้าเพื่อบอกให้ Search Engine รู้ว่าหน้าเว็บเพจนั้นๆ เกี่ยวกับอะไร

5. ทำการ Upload เว็บเพจทุกหน้าขึ้นไปเก็บไว้บนพื้นที่ของ Web Hosting

https://www.siamecohost.com/online-manual.php

6. ทำการ Submit เว็บไซต์กับ Search Engine เช่น Google, Bing, Yahoo เป็นต้น

7. สร้างไฟล์ sitemap.xml หรือ โครงสร้างแผนที่ไฟล์ ทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์ และ สร้างไฟล์ robots.txt

8. สร้างบัญชี Google Webmaster Tools, Bing Webmaster Tools

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=th

http://www.bing.com/toolbox/webmaster

9. ทำการ Submit ไฟล์ sitemap.xml เพื่อให้ Search Engine ทำการ Index หน้าเว็บเพจของเรา

https://www.xml-sitemaps.com/

10. โปรโมทเว็บไซต์ ด้วยการลงโฆษณากับ Google Adwords หรือ เว็บไซต์ แลกลิ้งค์ ฟรี

https://www.siamecohost.com/link-exchange/

11. ใช้บริการ SEO Tools ของเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ Search Engine รู้จักเว็บไซต์ของเราได้เร็วยิ่งขึ้น

http://toolcrop.com/?refer=siamecohost.com

ทั้งหมดหมดนี้เป็นขั้นตอนแบบคร่าว ๆ ยังไม่ใส่รายละเอียดและเนื้อหา ถ้ามีเวลาจะเข้ามาเพื่อเนื้อหาต่อไป ^^